Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
10.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
17:00
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
935,- zł od osoby
890,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
440,- zł zaliczka,
495,- zł pozostała należność,

MS EXCEL 365 arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych – 24 godziny wykładowe

Szkolenie adresowane do osób sprawnie poruszających się w środowisku Windows, korzystających z podstawowych funkcji programu MS Excel, zainteresowanych poszerzeniem umiejętności pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Usystematyzowanie  posiadanej wiedzy o budowie, przeznaczeniu i możliwościach arkusza kalkulacyjnego.
 2. Budowanie zaawansowanych formuł:
  • Różne sposoby adresowania,
  • Odwołania innych skoroszytów,
  • Nazwy komórek i zakresów,
  • Operatory występujące w formułach,
  • Łączenie funkcji,
  • Kontrola poprawności danych,
  • Ochrona arkusza.
 3. Funkcje informacyjne.
 4. Funkcje logiczne – sterowanie działaniem arkusza:
  • Możliwości wyboru realizacji zadania – funkcja JEŻELI,
  • Pozostałe funkcje logiczne.
 5. Funkcje matematyczne.
 6. Wyszukiwanie danych w tabelach:
  • Funkcje wyszukiwania i adresu,
  • Złożone operacje wyszukiwania.
 7. Przygotowanie zakresu danych do wydruku.
 8. Wykresy:
  • Zaawansowane tworzenie wykresu,
  • Serie i punkty danych,
  • Typy wykresów.
 9. Bazy danych w Excelu:
  • Obszary danych,
  • Pobieranie danych z różnych źródeł,
  • Zapisywanie danych w różnych formatach,
  • MS Query – zaawansowane pobieranie danych.
 10. Narzędzia do analizy danych:
  • Sumy częściowe (pośrednie),
  • Konspekt,
  • Filtr zaawansowany.
 11. Tabele przestawne:
  • Grupowanie i pobieranie danych,
  • Operacje na kolumnach i wierszach,
  • Analiza komórki wynikowej w tabeli przestawnej,
  • Formatowanie obszaru tabeli przestawnej,
  • Wykres przestawny.
 12. Makra – automatyzacja pracy z arkuszem:
  • Wprowadzenie w tematykę makr i VBA,
  • Rejestrowanie makr,
  • Uruchamianie makr,
  • Wprowadzenie do VBA.
 13. Praktyczny egzamin - zaliczenie końcowe.

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
 • wpłata wymaganej należności.    

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w 8 osobowych zespołach przy samodzielnych stanowiskach komputerowych:

 • raz w tygodniu od godz. 9:00, lub
 • dwa razy w tygodniu w godz. 17.00-20.15.

Zapraszamy serdecznie!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001