1

Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale Okręgowym w Łodzi

Zebranie Przedzjazdowe Członków O/O w Łodzi SKwP nie zrzeszonych w Kołach i Klubach, w toku którego zostaną wybrani delegaci na XXII Okręgowy Zjazd Delegatów odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. Członków  serdecznie zapraszamy.

2

Kurs WAKACYJNY

Serdecznie zapraszamy na WAKACYJNY kurs: Podstawy rachunkowości - dla kandydatów na księgowego.

Realizacja: od 24 czerwca do 26 lipca br.- poniedziałki, środy i piątki w godzniach rannych (od 9.00).

3

KURSY w języku angielskim

1. ACCOUNTING FUNDAMENTALS - 65 hours (Podstawy rachunkowości)

2. ENGLISH FOR ACCOUNTING - 30 hours (Język angielski dla księgowych)

3. BUSINESS ENGLISH - 45 hours (Język angielski biznesowy)

Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

4

O/O w Łodzi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Możliwość uzyskania dofinansowania na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP.  Usługi muszą być zarejestrowane w BUR.

Szczegóły na stronie internetowej: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

5

Szkolenia kadrowo-płacowe

Serdecznie zapraszamy na kursy:

 

1. Zatrudnienie i płace - 60 godz.

 

2. Płace w praktyce - 32 godz.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO