Kadencja 2019 – 2022

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU

 • Bożena Wilk – prezes
 • Arkadiusz Szeląg – wiceprezes
 • Jadwiga Architekt – wiceprezes
 • Małgorzata Wojtczak – skarbnik
 • Janusz Czyż – sekretarz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 • Krystyna Barańska
 • Krystyna Kubicka
 • Anna Michałowska
 • Małgorzata Stępniak
 • Ewa Stopczyńska
 • Hanna Szeląg

KOMISJA REWIZYJNA

 • Anna Makal – przewodniczący
 • Piotr Bujnowicz – zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Jędrzejek – członek
 • Marzena Kabacińska – członek
 • Małgorzata Wołosz – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Piotr Dudowicz – przewodniczący
 • Janina Gugnacka – zastępca przewodniczącego
 • Grażyna Antosiak – członek
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – członek
 • Jadwiga Szymczyk – członek
ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001