Kadencja 2023 – 2026

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU

 • Bożena Wilk – prezes
 • Agnieszka Racińska – wiceprezes
 • Ewa Stopczyńska – wiceprezes
 • Małgorzata Wojtczak – skarbnik
 • Iwona Piech – sekretarz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 • Jadwiga Architekt
 • Maciej Chajdas
 • Danuta Jankowska
 • Anna Michałowska

KOMISJA REWIZYJNA

 • Anna Makal – przewodniczący
 • Piotr Bujnowicz – zastępca przewodniczącego
 • Marzena Kabacińska – członek
 • Agnieszka Piotrowska – członek
 • Małgorzata Wołosz – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Piotr Dudowicz – przewodniczący
 • Jadwiga Szymczyk – zastępca przewodniczącego
 • Grażyna Antosiak – członek
ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001