Kalendarz konsultacji:

30.01.2020

27.02.2020

Z uwagi na trwającą pandemię konsultacje dla członków zostały czasowo zawieszone.

 

Informacja na temat zasad korzystania z konsultacji  zakresie rachunkowości i podatków.

 

W pierwszej kolejności pragniemy poinformować Państwa, że począwszy od roku szkolnego 2019/2020 konsultacje będą odbywać się w ostatni czwartek każdego miesiąca roku szkolnego począwszy od miesiąca września.

Pragniemy także przypomnieć, że konsultacje są wyłącznie formą wymiany opinii i poglądów pomiędzy uczestnikami konsultacji i konsultantami. Konsultacje odbywają się na podstawie opisu problemu przedstawionego przez zgłaszającego. W toku spotkania konsultanci nie oceniają i nie analizują dokumentów.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że bezpłatne konsultacje nie stanowią czynności doradztwa podatkowego i nie mogą być podstawą do podejmowania działań w zakresie rozliczeń podatkowych.

Przedmiotu konsultacji nie mogą stanowić zagadnienia spełniające kryterium korzyści podatkowej, z którą mógłby się wiązać obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Prosimy także zwrócić uwagę, że bezpłatne konsultacje nie są szkoleniami lub warsztatami, w związku z tym, przedmiotem konsultacji nie będą zagadnienia przedstawiane w ramach bieżącej oferty edukacyjnej naszego oddziału.

Dziękujemy za zapoznanie się powyższymi wskazówkami i serdecznie zapraszamy skorzystania z oferty Oddziału.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001