Kalendarz konsultacji:

28.09.2023

26.10.2023

30.11.2023

21.12.2023

25.01.2024

22.02.2024

28.03.2024

25.04.2024

23.05.2024

27.06.2024

Konsultacje dla członków odbywać się będą stacjonarnie w godzinach 14.00 - 16.00 zgodnie z powyższym kalendarzem.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy dokonywać:
- za pośrednictwem strony www.lodz.skwp.pl w "Panelu Członka",
- na adres:  czlonkowie@lodz.skwp.pl,
- lub telefonicznie 42 631-95-23 w. 23.

 

Informacja na temat zasad korzystania z konsultacji  zakresie rachunkowości i podatków.

 

Pragniemy także przypomnieć, że konsultacje są wyłącznie formą wymiany opinii i poglądów pomiędzy uczestnikami konsultacji i konsultantami. Konsultacje odbywają się na podstawie opisu problemu przedstawionego przez zgłaszającego. W toku spotkania konsultanci nie oceniają i nie analizują dokumentów.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że bezpłatne konsultacje nie stanowią czynności doradztwa podatkowego i nie mogą być podstawą do podejmowania działań w zakresie rozliczeń podatkowych.

Przedmiotu konsultacji nie mogą stanowić zagadnienia spełniające kryterium korzyści podatkowej, z którą mógłby się wiązać obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Prosimy także zwrócić uwagę, że bezpłatne konsultacje nie są szkoleniami lub warsztatami, w związku z tym, przedmiotem konsultacji nie będą zagadnienia przedstawiane w ramach bieżącej oferty edukacyjnej naszego oddziału.

Dziękujemy za zapoznanie się powyższymi wskazówkami i serdecznie zapraszamy skorzystania z oferty Oddziału.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001