Stowarzyszenie Księgowych w Polsce co roku wydaje kilkanaście książek przeznaczonych dla pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz uczestników kursów prowadzonych na ścieżce certyfikacji zawodowej SKwP oraz kandydatów na biegłych rewidentów.

Zakres tematyczny tych wydawnictw jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia: polskiej i międzynarodowej rachunkowości, ekonomii, finansów, audytu, prawa podatkowego, celnego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy.

Autorami naszych publikacji są specjaliści z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem: praktycy - biegli rewidenci, pracownicy naukowi najlepszych polskich uczelni, członkowie komitetu przygotowującego polskie standardy rachunkowości, członkowie Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001