Klub Biur Rachunkowych został powołany w 1998 r.

Ideą Klubu Biur Rachunkowych jest stworzenie w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce platformy wymiany doświadczeń pomiędzy osobami usługowo zajmującymi się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Problemy, z jakimi stykają się te osoby, w swojej codziennej pracy, wymagają znajomości zagadnień nie tylko z zakresu rachunkowości i podatków, ale także z szeregu innych dziedzin niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Księgowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych są dla przedsiębiorców nie tylko osobami prowadzącymi księgi oraz sporządzającymi deklaracje, ale także doradcami, którzy pomagają im właściwie poruszać się w gąszczu przepisów.  

O terminie i miejscu spotkania Członkowie Klubu informowani są drogą elektroniczną. Tematyka poszczególnych spotkań ustalana jest na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001