Jak zostać Członkiem SKwP?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacja społeczna skupia środowisko zawodowe związane z szeroko rozumianą rachunkowością. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej.

Członkami Stowarzyszenia mogą być w charakterze:

 • członków zwyczajnych  – osoby fizyczne związane zawodowo z  rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, uczniowie  szkół  średnich, studenci  wyższych  uczelni   kierunków   ekonomicznych,  emeryci  i renciści;
 • członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych – członkowie zwyczajni posiadający udokumentowane kwalifikacje dyplomowanego biegłego księgowego, biegłego rewidenta lub dyplomowanego księgowego lub równorzędne;
 • członków wspierających  – zakłady pracy i inne osoby prawne, organizacje lub instytucje, a także właściciele biur rachunkowych.

Członkom zrzeszonym w naszym Oddziale proponujemy udział w bezpłatnych odczytach:

 • w pierwszą środę miesiąca o godz. 1700 dla członków zwyczajnych, zwyczajnych dyplomowanych księgowych i przedstawicieli członków wspierających;
 • w ostatnią środę miesiąca o godz. 1700 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrkowskiej 270 dla członków Klubu Biur Rachunkowych.  

Ponadto proponujemy również udział w:

 • konferencjach zawodowych,
 • spotkaniach klubów tematycznych,
 • webinariach z MF i ZUS,

a także:

 • umożliwiamy korzystanie z panelu członka, w którym zamieszczane są najnowsze przepisy prawne,
 • możliwość  korzystania  z  bezpłatnych,  specjalistycznych  konsultacji  z  zakresu  rachunkowości  i podatków – w ostatni czwartek miesiąca (z wyłączeniem lipca i sierpnia) w godz. 1400-1600 ,
 • możliwość korzystania z aktualnych aktów prawnych,
 • pośrednictwo pracy.

Osobom poszukującym pracy umożliwiamy korzystanie z ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców regionu łódzkiego.

Oferty pracy prosimy zgłaszać listownie, telefonicznie, faxem bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Informujemy, że Oddział Okręgowy, ułatwiając kontakty pracodawców i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w składanych ofertach pracy i aplikacjach.

Wysokość rocznej składki członkowskiej od 2024 r :

 • dla członków wspierających (zakładów pracy) oraz Biur Rachunkowych, zrzeszonych w Klubie Biur Rachunkowych - 250 zł

oraz roczna składka dla osób fizycznych:

 • dla emerytów i rencistów – 20 zł + wpisowe 20 zł
 • dla uczniów i studentów niepracujących – 20 zł + wpisowe 20 zł
 • dla pozostałych osób – 50 zł + wpisowe 20 zł
ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001