Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi

Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

NIP 526-030-79-56
REGON 007026416

Numer rachunku bankowego:  33 1910 1048 2783 0443 9774 0001

tel. 42 631-95-29
tel. 42 631-95-23
tel. 42 630-26-37

Biuro Oddziału Okręgowego ul. Piotrkowska 270, IX piętro:
Udziela informacji o prowadzonej działalności oraz przyjmuje zgłoszenia na organizowane szkolenia.

Biuro czynne w godzinach:

poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 18.00

Adresy mailowe:

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

 

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001