Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Nowe zwolnienie z podatku dochodowego – decyzja o wsparciu dla nowych inwestycji 7 godz. wykładowych

 

 

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników firm, które rozpoczęły lub planują rozpoczęcie inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu, właścicieli i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podmiotów korzystających ze wsparcia dla nowych inwestycji, doradców podatkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z nową formą wsparcia dla inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego (zastępującą Specjalne Strefy Ekonomiczne).

 

Prowadzący szkolenie: Michał Sroczyński

Doradca podatkowy specjalizujący się w procedurze podatkowej, podatkach dochodowych, w tym rozliczeniach podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach przed organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi. Były pracownik organów kontroli skarbowej i samorządowych organów podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

 

Tematyka szkolenia:

1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji:

a) uzasadnienie projektu

b) ramy prawne

c) dwie procedury

d) kryteria ilościowe i jakościowe

e) status przedsiębiorstwa.

 

2. Decyzja o wsparciu:

a) otrzymanie decyzji

b) zakres decyzji

c) zmiana decyzji

d) wygaśnięcie decyzji

f) cofnięcie decyzji.

 

3. Koszty kwalifikowane:

a) obliczenie puli pomocy publicznej

b) koszty nowej inwestycji

c) koszty pracy.

 

4. Dochód z działalności zwolnionej:

a) zwolnienie z podatku dochodowego

b) wyodrębnienie organizacyjne pozostałej działalności

c) odliczanie strat

d) zaliczki na podatek

e) zeznanie roczne

f) klauzula antyoptymalizacyjna.

 

5. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania:

a) zasady ogólne

b) działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza

c) działalność podstawowa, operacyjna, finansowania.

 

6. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego:

a) zasady ogólne

b) bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa

c) poszczególne rodzaje kosztów.

 

7. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna:

a) moment uzyskania pomocy publicznej

b) limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe

c) dyskontowanie pomocy publicznej

d) łączenie pomocy publicznej

e) przechowywanie dokumentacji

f) zwrot pomocy publicznej.

 

8. Zarządzający obszarami, pomoc przedsiębiorcom.

9. Przepisy przejściowe.

10. Stosowanie orzeczeń i interpretacji dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych.

11. Porównanie procedur.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001