Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Franciszek Wala
Wiceprezes Jerzy Koniecki
Wiceprezes Teresa Cebrowska
Skarbnik  dr Łukasz Górka
Sekretarz Ryszard Gorycki

Członkowie:

Mariusz Andrzejewski
Jadwiga Architekt
Piotr Hans 
Aldona Kamela-Sowińska 
Anna Karmańska
Adam Kęsik
Waldemar Molenda
Rafał Wawrowski 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:

Stanisław Kozłowski prezes O/O w Białymstoku

Sabina Urbańska prezes O/O w Bielsku-Białej

Stanisława Gudebska prezes O/O w Bydgoszczy

Joanna Nowowiejska-Fedecka prezes O/O w Częstochowie

Zdzisław Gładki prezes O/O w Elblągu

Jerzy Łopacki prezes O/O w Gdańsku

Łukasz Drewniak prezes O/O w Gorzowie Wlkp.

Andrzej Młynarczyk prezes O/O w Katowicach

Halina Gąsior-Mikulska prezes O/O w Kielcach

Danuta Buchowiecka prezes O/O w Koszalinie

Władysław Iwanyniuk prezes O/O w Legnicy

Stefan Czerwiński prezes O/O w Lublinie

Bożena Wilk prezes O/O w Łodzi

Jolanta Bocheńska prezes O/O w Olsztynie

Sebastian Kuś prezes O/O w Opolu

Wiktor Gabrusewicz prezes O/W w Poznaniu

Urszula Kosior prezes O/O w Radomiu

Krzysztof Cieśla prezes O/P w Rzeszowie

Teresa Kamińska prezes O/O w Suwałkach

Stanisław Hońko prezes O/O w Szczecinie

Jerzy Czechowicz prezes O/O w Toruniu

Krystyna Urbaniak prezes O/O we Włocławku

Zbigniew Luty prezes O/D we Wrocławiu

Bolesław Tatarzycki prezes O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska przewodniczący
Agnieszka Czarnecka zastępca przewodniczącego
Tadeusz Pieniążek członek
Franciszek Plichta członek
Bożena Pustelnik członek

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha przewodniczący
Stanisław Mierzejewski zastępca przewodniczącego
Elżbieta Bochenek członek
Stanisław Capała członek
Irena Furmanek członek
Marek Mazur członek
Aneta Pożarowska członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO