Przygotowujące do zawodu księgowego

Absolwenci szkolenia otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), a także Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodach: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001