W dniu 12 września 2018 r. odbyła się kolejna Konferencja pn. RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI – NOWE WYZWANIA, skierowana do członków łódzkiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób. Konferencja odbyła się w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu.

Spotkanie otworzyła Bożena Wilk, prezes Zarządu O/O w Łodzi SKwP witając licznie przybyłych uczestników. Blok Podatkowy rozpoczął Michał Gabrysiak, doradca podatkowy, ekspert zakresu podatków, przedstawiając wybrane planowane zmiany w ustawie o VAT od stycznia 2019 roku.
Problematykę Specjalnych Stref Ekonomicznych i zasad zwolnień podatkowych dla inwestycji przybliżył Michał Sroczyński, doradca podatkowy.

Drugi blok – Rachunkowość – rozpoczęła Aleksandra Falana, radca prawny omawiając nowe przepisy o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE – RODO, podstawowe definicje, zasady przetwarzania danych osobowych, a także prawa i obowiązki wynikające z nowych uregulowań prawnych w tym zakresie obowiązujących od 25 maja 2018 r.

Nowe oblicze ksiąg rachunkowych, to temat wystąpienia prezesa łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Agnieszki Kryśkiewicz–Burnos, w którym przybliżyła zasady prowadzenia przez jednostkę gospodarczą ksiąg rachunkowych, szczegółowo omawiając m.in. dziennik księgowań, bufor dziennika księgowań, księgę główną, księgi pomocnicze, JPK-KR.
Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji, podkreślając profesjonalizm wykładowców, a także interesującą i aktualną tematykę spotkania.

Konferencję zakończyła prezes Bożena Wilk, dziękując prelegentom i uczestnikom spotkania, zapraszając na kolejne wydarzenia organizowane przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Fotorelacja z Konferencji

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001