Szanowni Państwo,
w dniu 1 czerwca 2020 r., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało pisemną odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, na pismo z dnia 11 maja 2020 r., dotyczące możliwości przeprowadzania przez placówki SKwP egzaminów w trybie stacjonarnym.

"W myśl ww. rozporządzeń od 4 maja 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kursowych) może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej (kursu) po uzyskaniu zgody słuchacza (uczestnika) danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza (uczestnika) – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1]. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne przeciwepidemiczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy oraz wsparcie organów prowadzących i dyrektorów szkół (placówek) w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19."

 

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001