W dniu 30 września 2022 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego odbyła się kolejna coroczna konferencja skierowana do członków Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z cyklu Rachunkowość i podatki – nowe wyzwania.
W roku 2022 Konferencja wpisała się w obchody 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i 65-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP i wzbogacona była zwiedzaniem nowo otwartego ORIENTARIUM. Uczestniczyło w niej ponad 170 osób, w tym 50 dzieci.
Konferencję otworzyła Pani Prezes Oddziału Bożena Wilk, która po krótkim przywitaniu przedstawiła działania SKwP, Ministerstwa Finansów i całego środowiska mające na celu zdefiniowanie i certyfikację zawodu księgowego. W dalszej części wystąpienia omówiła wprowadzone zmiany i nowości w przepisach bilansowych i około bilansowych, a także jakie plany w najbliższej przyszłości dla księgowych ma ustawodawca.
Po przerwie kawowej część podatkową prowadził radca prawny Pan Maciej Bzdurski, który zaprezentował min. dokumentację cen transferowych, identyfikację obowiązków na gruncie cen transferowych za rok 2021.
W czasie trwania części merytorycznej Konferencji, dzieci zostały podzielone na trzy wiekowe grupy i uczestniczyły w zajęciach praktycznych z edukatorami Ogrodu Zoologicznego. Miały okazję bliżej poznać mieszkańców ZOO, sposoby ich karmienia, mogły dotykać niektóre zwierzęta i poznać ich historię pojawienia się w ogrodzie i codziennego życia.
Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy wraz z dziećmi udali się na zwiedzanie Orientarium, nowej atrakcji naszego miasta.
Było to bardzo udane spotkanie, które nie tylko miało wysoką wartość merytoryczną i wizualną ale było również wspaniałą okazją do integracji naszego środowiska księgowych.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w tym wydarzeniu i zapraszamy na nasze kolejne spotkania!
Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001