W Dniu Księgowego – 9 czerwca 2017 r. – w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP miała miejsce uroczystość obchodów 110-lecia ruchu społeczno-zawodowego księgowych na ziemiach polskich, a także 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Łodzi. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi przy ul. Więckowskiego 15. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono znamienitych Gości, w tym m.in. skarbnik miasta Łodzi, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, zastępcy dyrektora Wydziału Kultury i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, prezesi łódzkich Oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, przedstawiciele Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, władze statutowe Oddziału, wykładowcy, członkowie honorowi, reprezentanci członków wspierających, liczne grono członków zwyczajnych oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych i szkół średnich współpracujących z naszym Oddziałem. Władze naczelne naszej Organizacji reprezentowali: pan Jerzy Koniecki wiceprezes Zarządu Głównego i Ewa Komorowska przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczył również pan Kazimierz Nowacki – uczestnik zebrania założycielskiego w roku 1957, aktywny działacz naszego Oddziału. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 189 osób.

Na ręce prezes pani Bożeny Wilk wpłynęły listy gratulacyjne m.in. od wojewody łódzkiego pana Zbigniewa Rau, prezydent miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej oraz prezesa Zarządu Głównego SKwP i prezesów oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Prezes Zarządu przedstawiła zebranym najważniejsze wydarzenia z historii Oddziału, podkreślając, że w trakcie długoletniej działalności łódzki Oddział nieprzerwanie realizował swoje cele, poprzez prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej na rzecz środowiska zawodowego w regionie. W wyniku 60-letniej działalności łódzki Oddział zdobył zaufanie rynku, pozyskał szerokie grono odbiorców i ugruntował w regionie pozycję lidera na rynku usług szkoleniowych w zakresie rachunkowości. Prestiż, uznanie i wiarygodność, jaką zdobył łódzki Oddział zobowiązują i stanowią wyzwanie na kolejne lata działalności. Na zakończenie prezes Bożena Wilk zaprezentowała portret księgowego – opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród księgowych i pracodawców z ternu całego kraju.

W dalszej części spotkania uhonorowano najbardziej zaangażowanych, aktywnych członków zwyczajnych i cztery podmioty gospodarcze z łódzkiego regionu współpracujące z naszym Oddziałem honorowymi odznakami Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  

Po części oficjalnej odbył się spektakl pt. „Czego nie widać”. Obchody jubileuszowe zakończył uroczysty bankiet w foyer teatru.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001