Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
160,- zł od osoby
Zapisz się

Zmiany w podatkach CIT/PIT/VAT z uwzględnieniem skutków COVID - szkolenie online - 4 godziny wykładowe

Szkolenie adresowane jest do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych i komórek księgowych.

Celem szkolenia jest przybliżenie kluczowych problemów i zmian przepisów w zakresie podatku VAT, PIT i CIT z uwzględnieniem skutków COVID.

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

PROGRAM

 1. Właściwe dokumentowanie spełnienia przesłanek korzystania z tzw. tarczy antykryzysowej na wypadek kontroli po ustaniu pandemii.
 2. Spełnienie wymogów dla zwolnienia z ZUS, otrzymania postojowego oraz pożyczki 5000 zł – niektóre obowiązki oddalone w czasie.
 3. Pozostałe instrumenty tarczy oraz zmiany z przepisach podatkowych i terminach, o których warto pamiętać.
 4. Jak należy rozumieć i dokumentować negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z Covid-19 (spadek przychodów, zwiększenie kosztów organizacji pracy, wypowiedzenie umów, zmiana stawek za świadczone usługi, zwiększenie ilości pracy względem podobnych przychodów itp.) będące podstawą utrzymania wsparcia w ramach tarczy.
 5. Inne szczególne przesłanki dla uzyskania pomocy (np. brak poprawy sytuacji materialnej przy kolejnych wnioskach o postojowe dla przedsiębiorcy).
 6. Wsteczne rozliczenie straty z 2020 roku poprzez korektę 2019 r.
 7. Skorzystanie z ulgi na złe długi w trakcie pandemii – uwagi dla wierzycieli i dłużników.
 8. Przesunięte obowiązki, które trzeba spełnić już w lipcu, a o których łatwo zapomnieć (m.in. raportowanie schematów podatkowych MDR, zgłoszenie osób do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych).
 9. Świadczenia pomocowe i zapomogi dla pracowników w czasie pandemii – nowe zwolnienia w PIT oraz potrzebne dokumenty o podkładki.
 10. Kary umowne i odszkodowania w CIT, PIT i VAT – skutki podatkowe związane z ich zapłatą z uwagi na zdarzenia związane z ogólnoświatową pandemią.
 11. Kary umowne i odszkodowania w kosztach firmy.
 12. Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z pandemią.
 13. Dokumentowanie przyczyn będących podstawą niewykonania usług bądź niedostarczenia towarów pod kątem kosztowego rozliczenia zapłaty kar i odszkodowań.
 14. Uzgodnienia między przedsiębiorcami.
 15. Wydatki na rzecz pracowników związane z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach pandemii (skutki w CIT,PIT i VAT).
 16. Szczególny sposób organizacji pracy w trakcie pandemii – nietypowe wydatki.
 17. Praca w domu i wykorzystywanie urządzeń pracownika do wykonywania pracy (samochód, komputery, modemy, internet, oprogramowanie itp.).
 18. Samochód pod domem pracownika – skutki podatkowe.
 19. Wydatki BHP związane z ograniczeniem skutków pandemii.
 20. Wydatki związane z podróżami służbowymi w trakcie pandemii.
 21. Problemy z uzyskiwaniem certyfikatów rezydencji od firm zagranicznych w trakcie pandemii.
 22. Zmiany w zaliczkach na PIT i CIT w związku z koronawirusem.
 23. Rozliczanie podatkowe umorzenia zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społecznych i podatków.
 24. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji od lipca 2020, w tym m.in. omówienie jakie deklaracje zastąpi JPK_VAT oraz co będzie zawierać nowy JPK_VAT.
 25. Nowe elementy ewidencji VAT.
 26. Zakaz wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r w praktyce.
 27. Podzielona płatność (split payment) – kolejna zmiana przepisów - wybrane problemy praktyczne.
 28. Dostawy WDT między wieloma podmiotami (transakcje łańcuchowe) w świetle zmienionych przepisów.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Należność za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001

 

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001