Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Zatrudnianie cudzoziemców Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2020 r. – szkolenie online – 6 godzin wykładowych

 

Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz opodatkowania uzyskanych dochodów z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017 r.

Prowadzący szkolenie: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy, wspólnik i założyciel Tax Support Center Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, BDO, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

 

PROGRAM

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017 r.

 1. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 2. miejsce zamieszkania,
 3. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 4. zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”),
 5. opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 6. ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 7. certyfikat rezydencji,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
 9. obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
 10. praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1,
 11. metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 12. możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń,
 13. rozszerzony katalog przychodów osiągniętych na terytorium Polski od początku 2017 r.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce (sytuacja braku tytułu do ubezpieczeń społecznych w Polsce) z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym.

 1. zasada jednego ustawodawstwa,
 2. zasada równego traktowania,
 3. zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
 4. „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce,
 5. wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
 6. pracownicy deleowani,
 7. pracownicy transportu międzynarodowego,
 8. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
 9. działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
 10. podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
 11. ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

3. Dyskusja – czat.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie się przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Należność za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001

Zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001