Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
295,- zł od osoby

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r. – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, właścicieli firm, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz opodatkowania uzyskanych dochodów z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017 r.

Prowadzący szkolenie: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy, wspólnik i założyciel Tax Support Center Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, BDO, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Tematyka szkolenia:

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017 r.

a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) miejsce zamieszkania,

c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”),

e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

g) certyfikat rezydencji,

h) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,

i) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,

j) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1,

k) metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

l) możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń,

m)  rozszerzony katalog przychodów osiągniętych na terytorium Polski od początku 2017 r.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym.

a) zasada jednego ustawodawstwa,

b) zasada równego traktowania,

c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,

d) „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce,

e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,

f) pracownicy delegowani,

g) pracownicy transportu międzynarodowego,

h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,

i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,

j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,

k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001