Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenia online
Tryb:
ranny
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Zasady prawidłowego fakturowania – online – 6 godz. wykładowych

 

W związku z faktem, iż od roku 2024 wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia.

Tym bardziej istotne staje się, żeby prawidłowo wystawiać faktury, jak i prawidłowo je korygować, w szczególności z uwzględnieniem zmian w przepisach w zakresie:

 • terminu wystawienia faktur,
 • zasad wystawiania faktur zaliczkowych,
 • zasad wystawiania duplikatów faktur,
 • treści faktur korygujących.

Jednocześnie, nabywcy mają często wątpliwości czy błędnie wystawione faktury dają prawo do odliczenia podatku VAT.

Cel szkolenia

Przedstawienie zmian obowiązujących od roku 2021 oraz od roku 2022, a także przypomnienie zasad wystawiania oraz korygowania faktur, podobnie jak korzystania z wynikającego z nich prawa do odliczenia podatku VAT.

Szkolenie adresowane jest do  głównych księgowych, działów księgowych, działów sprzedażowych, działów fakturujących, biur rachunkowych, kadry kierowniczej, doradców podatkowych, prawników.

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4). Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

PROGRAM

I. Ogólne pojęcia dotyczące faktur

1. Definicja faktury

a) pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

b) pojęcie faktury wg polskiej ustawy o VAT,

c) możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,

d) czy faktura korygująca i nota korygująca mieszczą się w definicji faktury?

2. Faktura elektroniczna:

a) zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,

b) akceptacja kontrahenta,

c) czy jest możliwe anulowanie faktury elektronicznej?

d) szczególne rodzaje faktur elektronicznych,

e) faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF.

II. Zasady wystawiania faktur i ich duplikatów:

1. Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury?

a) jakie czynności wywołują obowiązek wystawienia faktury,

b) czynności które nie powinny być dokumentowane fakturami,

c) status nabywcy jako kluczowy czynnik dla obowiązku wystawienia faktury,

d) kiedy obowiązek wystawienia faktury powstaje wyłącznie na żądanie nabywcy,

e) okoliczności wystawienia „pustych” faktur oraz możliwości ich eliminacji w celu uniknięcia konsekwencji prawnych.

2. W jakich okolicznościach wystawia się faktury, a w jakich inne dokumenty, np. noty/rachunki rodzaje faktur?

3. Zakres podmiotowy i sposób upoważnienia do wystawiania faktur:

a) samofakturowanie (faktury wystawiane przez nabywcę),

b) zlecenie wystawiania faktur podmiotom trzecim,

c) faktury wystawiane w ramach egzekucji administracyjnej.

4. Elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe:

a) obowiązkowe elementy faktury:

 • faktury dokumentujące dostawy krajowe,
 • faktury wystawiane przez uczestników Grupy VAT,
 • faktury dokumentujące transakcje wewnątrzwspólnotowe,
 • faktury dokumentujące transakcje eksportowe,
 • faktury w ramach transakcji trójstronnych uproszczonych.

b) błędy a skutki podatkowe:

 • błędy na fakturach a skutki podatkowe u sprzedawcy,
 • błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy.

c) błędy skutkujące nierzetelnością faktury,

d) błędy skutkujące wadliwością faktury.

5. Terminy wystawiania faktur i skutki ich niedochowania:

a) graniczny termin wystawienia faktury po wystąpieniu czynności podlegającej opodatkowaniu,

b) graniczny termin wystawienia faktury przed wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu z uwzględnieniem zmiany przepisów od 2022 r.,

c) skutki naruszenia terminy wystawienia faktury dla sprzedawcy i nabywcy.

6. Wystawianie duplikatów faktur z uwzględnieniem zmian od 2022 r.:

a) okoliczności wystawienia duplikatów,

b) treść duplikatu faktury z uwzględnieniem zmian od 2022 r.,

c) duplikat faktury ustrukturyzowanej,

d) moment odliczenia VAT po otrzymaniu duplikatu:

 • otrzymanie duplikatu faktury zagubionej po dokonaniu odliczenia,
 • otrzymanie duplikatu faktury zagubionej przed dokonaniem odliczenia,
 • otrzymanie duplikatu faktury, której nigdy nie otrzymano ani nie dokonano z niej odliczenia.

7. Specyficzne okoliczności wystawienia faktur oraz rodzaje faktur:

a) faktury uproszczone, w tym paragony stanowiące faktury uproszczone,

b) faktury z obowiązkiem zapłaty podzieloną płatnością:

 • limit kwotowy a obowiązek zapłaty podzieloną płatnością – wartość faktury czy wartość transakcji,
 • czy zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od 2022 r. wpływa na obowiązek podzielonej płatności?

c) faktury zaliczkowe z uwzględnieniem zmian od roku 2022,

d) faktury z „odwrotnym obciążeniem”,

e) faktury walutowe z polskim podatkiem VAT,

f) bilety jako faktury z uwzględnieniem zmian od lipca 2021 r.,

g) dokumenty wewnętrzne a faktury – czynności opodatkowane VAT niedokumentowane fakturami.

8. Kiedy paragony z NIP mogą być uznane za faktury? Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

a) kto i kiedy wystawia paragony z NIP,

b) faktury do paragonów,

c) korygowanie paragonów z NIP,

d) zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 r. oraz od 01.10.2021 r.

9. Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian od 2021 oraz od 2022 roku:

a) przyczyny korekty a termin wystawienia faktury korygującej,

b) kolejna faktura korygująca do tej samej faktury,

c) noty korygujące – jakie dane może korygować nabywca?

d) treść faktury korygującej od stycznia 2022 r. w tym specyfika treści faktury ustrukturyzowanej,

e) zbiorcze faktury korygujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2022 r.,

f) data wystawienia faktury korygującej a okres rozliczeniowy korekty od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,

g) specyficzne terminy korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych,

h) kiedy prawidłowe jest korygowanie faktur „do zera”?

i) anulowanie faktur i korygowanie faktur „do zera”.

III. Faktura jako nośnik podatku naliczonego:

1. Czy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawsze powstaje w miesiącu otrzymania faktury.

2. Możliwe terminy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.

3. Odliczenie przy metodzie kasowej oraz w związku z przedwczesnym wystawieniem faktury przez sprzedawcę.

4. Nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

a) błędna cena lub błędna ilością towarów lub usług,

b) pomyłki w nazwie towarów lub usług,

c) pomyłki w danych nabywcy,

d) błędna stawka VAT,

e) błędna data sprzedaży,

f) błędny kurs waluty dla przeliczenia kwoty podatku VAT lub nieprzeliczona na złote kwota podatku VAT,

g) inne błędy z uwzględnieniem przykładów podawanych przez uczestników.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001