Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
120,- zł od osoby
Zapisz się

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową – jako instrument antykryzysowy – szkolenie online – 3 godziny wykładowe

 

WYKŁADOWCA

Dr Michał Wilk – radca prawny i doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców. Partner w kancelarii Gardens TAX & Legal. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradza w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęcił klauzuli rzeczywistego właściciela – beneficial owner). Ekspert w zakresie raportowania schematów podatkowych – przeprowadził szereg szkoleń na ten temat dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i księgowych. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Zajmuje się także wdrażaniem ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Pracę doradczą łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Podatkowego. Współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP. Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association). Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (książek, artykułów, komentarzy).

 

OPIS SZKOLENIA

Ulga na działalność badawczo-rozwojową stanowi jeden z elementów systemu wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw. W czasach „prosperity” motywuje do podjęcia bądź intensyfikacji działalności B+R. W czasach nadciągającej recesji może być istotnym elementem ratowania płynności finansowej firm. Okazuje się, że wiele przedsiębiorstw w branżach zagrożonych kryzysem (np. sektor produkcyjny) kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Ponieważ podatnik może wystąpić o ulgę także w odniesieniu do lat wcześniejszych (poprzez korektę zeznania podatkowego) w wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie istotnych środków finansowych poprzez zwrot nadpłaty podatku.

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania ulgi B+R z omówieniem branż i sektorów gospodarki, w których ma ona największe znaczenie oraz warunków skorzystania z tego instrumentu prawnego. W szczególności poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

PROGRAM

 1. Mechanizm działania ulgi
 2. Rozumienie pojęcia działalności B+R
 3. Katalog wydatków kwalifikowanych
 4. Zakres obowiązków ewidencyjnych

Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o praktykę organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych na konkretnych przykładach.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Należność za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001

 Zapraszamy

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001