Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.11.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenia online
Tryb:
ranny
Opłata:
250,- zł od osoby
238,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych – online – 5 godzin wykładowych

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie:

  • identyfikowania obowiązków dokumentacyjnych na gruncie obowiązujących aktualnie przepisów ustaw podatkowych,
  • przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla poszczególnych rodzajów transakcji.

WYKŁADOWCA

Łukasz Chmielecki – doradca podatkowy, partner w ALCS Kancelarii Prawno-Podatkowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz doradztwa prawo-podatkowego dla biznesu. Specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem ulg i preferencji podatkowych, a także transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przygotowuje dokumentacje cen transferowych dla krajowych i międzynarodowych podmiotów, a także doradza w zakresie wszelkich aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych kancelariach podatkowych w Polsce. Autor licznych publikacji oraz artykułów z zakresu prawa i podatków w mediach tradycyjnych i elektronicznych, jest redaktorem prowadzącym portal www.biznesipodatki.pl. Przeprowadził liczne szkolenia o tematyce cen transferowych oraz podatków dochodowych. Wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Program:

1. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
a) Badanie występowania obowiązków.
b) Agregowanie wartości transakcji.

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
a) Dokumentacja lokalna cen transferowych.
b) Analiza porównawcza.
c) Dokumentacja grupowa cen transferowych.
d) Informacje o cenach transferowych TPR-C i TPR-P.

3. PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

4. SYSTEMATYKA LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH – CZĘŚĆ PODMIOTOWA
a) Cel i zakres dokumentacji.
b) Opis podmiotu powiązanego.
c) Wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot prowadzi działalność.
d) Opis branży i otoczenia rynkowego.
e) Wskazanie wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazanie kluczowych konkurentów.
f) Opis strategii gospodarczej.
g) Informacja o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany.

5. SYSTEMATYKA LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH – CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWA
a) Dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji.
b) Informacje dotyczące powiązań pomiędzy podmiotami.
c) Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji.
d) Opis przebiegu transakcji.
e) Analiza funkcjonalna.
f) Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami.
g) Wartość transakcji kontrolowanej.
h) Otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną
i) Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej
j) Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym porozumienia dotyczące cen transferowych

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
  • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
  • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
  • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001