Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
09.03.2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Spółki komandytowe – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych spółki przekształcającej się w spółkę komandytową, kadry księgowej spółek oraz pracowników biur rachunkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Cel szkolenia: Spółki komandytowe są obecne na rynku od dawna, jednakże od paru lat cieszą się coraz większą popularnością. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami KSH, wadami i zaletami tych form organizacji działalności gospodarczej oraz krótkie omówienie możliwości przekształcenia różnych spółek w spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk
Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:
1.    Rodzaje spółek funkcjonujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej.
2.    Podmiotowość spółki komandytowej.
3.    Wymogi dotyczące rejestracji spółki.
4.    Struktura i zasady działania spółki komandytowej.
5.    Rachunkowość i sprawozdawczość w spółce komandytowej.
6.    Spółka z o.o. jako komplementariusz.
7.    Przekształcenia spółek w aspekcie bilansowo-podatkowym.
8.    Wnoszenie aportów do spółki komandytowej.
9.    Opodatkowanie wspólników.
10.  Wystąpienie wspólnika ze spółki, likwidacja spółki w aspekcie bilansowo-podatkowym. 
11.  Wady i zalety spółki komandytowej.
12.  Dyskusja.
 

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione w postaci praktycznych przykładów.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001