Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
275,- zł od osoby
Zapisz się

Samochód w firmie w VAT i podatku dochodowym - 5 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw, księgowych, dyrektorów finansowych, właścicieli biur rachunkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami prawnymi, liniami orzeczniczymi oraz poglądami organów podatkowych w zakresie opodatkowania wykorzystania samochodów w firmie – w szczególności w odniesieniu do nowych regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie ma charakter kompleksowy – obejmuje wszystkie istotne zagadnienia podatkowe wiążące się z rozliczaniem użytku samochodów przez przedsiębiorców.

 

Prowadzący szkolenie: dr Michał Wilk

Radca prawny i doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców. Partner w kancelarii Gardens TAX & Legal. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradza w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęcił klauzuli rzeczywistego właściciela – beneficial owner). Ekspert w zakresie raportowania schematów podatkowych – przeprowadził szereg szkoleń na ten temat dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i księgowych. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Zajmuje się także wdrażaniem ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Pracę doradczą łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Podatkowego. Współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP. Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association). Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (książek, artykułów, komentarzy).

 

Tematyka szkolenia:

1. Samochód w firmie na gruncie VAT

-  pojęcie samochodu osobowego,

-  nabycie samochodu w VAT, leasing,

-  odliczanie podatku naliczonego – ograniczenia, 100% a 50%, używanie do działalności gospodarczej a używanie do działalności prywatnej,

-  obowiązki informacyjne,

-   obowiązki ewidencyjne,

-   samochód jako środek obrotowy a odliczanie 100% VAT (dealerzy, samochody demonstracyjne), auta zastępcze,

-   zmiana przeznaczenia samochodu,

-   zbycie samochodu firmowego,

-   wycofanie samochodu z firmy.

2. Samochód w firmie w podatku dochodowym

-   pojęcie samochodu osobowego,

-   nabycie samochodu (własność, leasing, najem) – różne skutki podatkowe,

-   rozliczenia kosztów ubezpieczenia samochodu, koszty napraw, straty; rozliczanie wydatków eksploatacyjnych,

-   wykorzystanie samochodu prywatnego pracownika,

-   zbycie samochodu,

-   wycofanie samochodu z działalności gospodarczej, wykup z leasingu,

-   sposób uregulowania prywatnego użytku samochodów służbowych,

-   ryczałt – samo użytkowanie czy również paliwo?

3. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001