Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą (PIT) z uwzględnieniem zmiany przepisów w tym zakresie od 2019 roku – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych osiągających dochody poza granicami kraju, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców lub delegujących pracowników poza granice kraju.

 

Celem szkolenia jest ułatwienie osobom osiągającym dochody z zagranicy oraz płatnikom prawidłowe dokonanie rozliczenia osiąganych poza granicami dochodów oraz wskazanie, w jaki sposób unikać podwójnego opodatkowania.

Szkolenie oparte na najnowszych interpretacjach organów podatkowych oraz wykładni sądów.

 

 

Tematyka szkolenia:

1. Wpływ konwencji MLI na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz związane z tym obowiązki podatkowe.

2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, w tym:

– rozliczanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków poza  granicami kraju,

– rozliczanie dochodów osób zagranicznych pracujących w Polsce.

3. Ustalenie rezydencji podatkowej, w tym:

– pojęcie „miejsca zamieszkania” oraz „centrum interesów  życiowych”,

– ustalenie rezydencji na gruncie umów o unikaniu podwójnego  opodatkowania.

4. Metody opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju:

– metoda wyłączenia z progresją.

– metoda proporcjonalnego zaliczenia podatku.

– opodatkowanie dochodów osiąganych w państwie, z którym nie  mamy  zawartej umowy.

– rozliczenie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach.

5. Obowiązki płatnika zatrudniającego obcokrajowców oraz rozliczającego pracowników pracujących poza granicami kraju, w tym:

– kwestie związane z certyfikatem rezydencji,

– omówienie w jakich sytuacjach pobieramy podatek ryczałtowy,  a kiedy na  zasadach ogólnych,

– rodzaje informacji wystawianych przez płatnika.

6. Ustalenie wysokości dochodu z zagranicy podlegającego opodatkowaniu, w tym:

– ustalenie wysokości diety,

– omówienie zasad przeliczania walut na złote,

– ustalenie kosztów uzyskania przychodu.

7. Ulgi i odliczenia przysługujące podatnikom, w tym rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

8. Omówienie obowiązujących formularzy podatkowych (PIT-36, PIT‑38, PIT‑z/Z/G).

9. Omówienie kwestii związanych z obowiązkiem uiszczania zaliczek na podatek od dochodów od uzyskiwanych za granicą.

10. Opodatkowanie zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy.

11. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001