Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
24.02.2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

RODO w Kadrach – warsztaty – 8 godz. wykładowych

Szkolenie skierowane jest do administratorów danych osobowych, do podmiotów przetwarzających dane (procesorów), pracodawców, do pracowników działu kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie ZFŚS, pracowników działu szkoleń, osób posiadających teoretyczną wiedzę z zakresu regulacji przewidzianej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

Celem szkolenia jest zapoznaje Uczestników ze zmianami w przepisach jakie spowodowała tzw. Ustawa wdrażająca RODO i omówieniem praktycznych aspektów przetwarzania danych osobowych w działach kadr.  Celem jest także omówienie najbardziej problematycznych kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy oraz osób wykonujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych a także podsumowanie roku obowiązywania RODO i omówienie decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzący szkolenie: Aleksandra Falana

Radca prawny, magister ekonomii, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; specjalista z zakresu dochodzenia roszczeń związanych z cyberatakami, zwłaszcza w zakresie bankowości elektronicznej. Trener, szkoleniowiec, prelegent licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Czynnie uprawia zawód radcy prawnego, obsługując kompleksowo przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, w tym w zakresie systemu ochrony danych osobowych.

Tematyka szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 1. Podstawy prawne systemu ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 4. Wybrane obowiązki administratora.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – studium przypadku.
 6. Omówienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. RODO w kadrach po zmianach
 1. Dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym. Omówienie formularza.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy;  Kiedy jest wymagana zgoda? Jak długo przetwarzamy dane kandydatów do pracy? Jak należy postępować w przypadku wpływu CV bez prowadzonej rekrutacji?
 3. Omówienie praktycznych aspektów związanych z ochroną danych osobowych kandydatów do pracy – studium przypadku.
 4. Dane osobowe pracownika przetwarzane w okresie zatrudnienia. Omówienie formularza.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych pracownika; Kiedy jest wymagana zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych?
 6. Przetwarzanie danych osobowych pracownika w aspekcie bhp, szkoleń, medycyny pracy, ubezpieczenia pracowniczego, w grupie kapitałowej, działań informacyjnych pracodawcy. 
 7. Monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej pracownika. 
 8. Inne formy Monitoringu.
 9. Przetwarzane danych biometrycznych pracownika oraz informacji o karalności i skazaniach.
 10. Omówienie wzoru zapisów Regulaminu pracy.
 11. Przetwarzanie danych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 12. Ujawnianie i dostęp do danych osobowych z zakresu zatrudnienia.
 13. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim.
 14. Omówienie zmian w dokumentacji pracowniczej.
 15. Realizacja obowiązku informacyjnego – przykłady.
 16. Omówienie praktycznych aspektów związanych z ochroną danych osobowych w zatrudnieniu – studium przypadku.
 17. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 18. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  – Omówienie wzoru.
 19. Oświadczenie o poufności – omówienie wzoru i stosowania.
 20. Umowa o zachowaniu poufności – omówienie wzoru i stosowania.
 1. ROK z RODO
 1. Omówienie i analiza decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Omówienie praktycznych aspektów wynikających z analizy decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podsumowanie, pytania

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001