Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
09.01.2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Obowiązki księgowych i podatników w zakresie raportowania schematów podatkowych Szefowi KAS – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest omówienie konsekwencji wprowadzenia od 1 stycznia 2019 roku do Ordynacji podatkowej przepisów nakładających obowiązek raportowania Szefowi KAS schematów podatkowych. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się na kim spoczywa obowiązek raportowania, na czym polega realizacja nowych obowiązków oraz jakie sankcje przewidział ustawodawca za naruszenie przepisów. Przedmiotem szkolenia będzie również omówienie środków jakie powinien przedsięwziąć księgowy w celu zabezpieczenia się przed zarzutami braku wywiązywania się z obowiązków raportowania.

Prowadzący szkolenie: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach PIT i CIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

Tematyka szkolenia:

1. Wstęp

 • Geneza i sens przepisów.
 • Dyrektywa Rady a polskie przepisy.
 • Przepisy przejściowe i zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych.
 • Objaśnienia Ministra Finansów do przepisów Ordynacji podatkowej.

2.  Schematy podatkowe – podstawowe pojęcia – co jest schematem podatkowym?

 • Schemat podatkowy.
 • Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
 • Uzgodnienie.
 • Kryterium głównej korzyści.
 • Schemat podatkowy standaryzowany.
 • Schemat podatkowy transgraniczny.

3. Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji o schematach podatkowych

 • Promotor.
 • Wspomagający.
 • Korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego.
 • Uczestnik uzgodnienia.

4. Księgowy – wspomagający czy promotor?

 • Identyfikacja księgowego jako podmiotu zobowiązanego do raportowania schematów podatkowych.
 • Czy księgowy może być promotorem?
 • Kiedy księgowy występuje jako wspomagający?
 • W jakich przypadkach prowadzenie ksiąg rachunkowych obliguje do poinformowania Szefa KAS o schemacie podatkowym?

5. Raportowanie schematów a:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Doradztwo księgowe przy przekształceniach spółek.
 • Audyty księgowe.

6. Przykładowe schematy podatkowe w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

7. Potencjalne schematy podatkowe, które powinien zaraportować księgowy:

 • Restrukturyzacje spółek, w tym przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową.
 • Przekształcenie, podział i połączenia spółek.
 • Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP.
 • Leasing, w tym umowy zawarte przed 1.01.2019 r.
 • Obniżanie stawek amortyzacyjnych.
 • Uproszczone formy rozliczeń podatkowych.
 • Jednorazowa amortyzacja i inne ulgi podatkowe.
 • Spółki zakładane w Wielkiej Brytanii, Estonii, Czechach, Słowacji i na Malcie.

8. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 • Terminy.
 • Sposoby.
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania
 • Czym jest NSP – numer schematu podatkowego?
 • Zakres raportowanych informacji.

9. Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku raportowania.

 • Sankcje finansowe.
 • Sankcje karnoskarbowe.
 • Jakie sankcje mogą dotknąć księgowego?

10. Procedury wewnętrzne

 • Kto ma obowiązek posiadania procedur?
 • Co mają zawierać?
 • Szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur.

11. Czynności, które księgowy powinien podjąć, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001