Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
29 i 30 listopada 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
760,- zł od osoby
722,- zł Cena dla członków wspierających

Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty - 14 godz. wykładowych

 

 Uczestnicy powinni posiadać na zajęciach własny laptop / tablet z wgranym programem EXCEL

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników działów księgowości
 • osób, które ukończyły kursy rachunkowości
 • osób interesujących się sprawozdawczością
 • analityków
 • pracowników banków.

W trakcie warsztatu rozwiązywane będą praktyczne przykłady na własnych laptopach uczestników (z zainstalowanym Excelem), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie zaproponowanych arkuszy Excel w praktyce.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z rachunku przepływów pieniężnych z przykładami.

Wykładowca

Bożena Wilk – biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

Dzień 1.

 1. Metody sporządzania RPP
 • Przepisy, definicje, wzory
 1. Charakterystyka poszczególnych działalności
 • Typowe wyłączenia i korekty
 • Zasady ujmowania wypływów i wydatków w działalności inwestycyjnej i finansowej
 • Właściwa organizacja ksiąg rachunkowych wsparciem dla sporządzających rpp
 • Ujawnienia w informacji dodatkowej
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Dzień 2.

 1. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Sporządzanie kompleksowego rachunku przepływów pieniężnych z wykorzystaniem Excela

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

 

Zapraszamy serdecznie!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001