Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
wrzesień 2020
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
720,- zł od osoby
350,- zł Zaliczka
Zapisz się

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

32 godz. wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Uczestnikami kursu mogą być:

  • osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu podatków.

Zakres tematyczny kursu:

1. Ogólna charakterystyka opodatkowania działalności gospodarczej
2. Przepisy prawa podatkowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dowody księgowe
3. Pojęcia przychodu, kosztu, dochodu/straty
4. Podstawowe ewidencje podatkowe prowadzone równolegle do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
5. Wadliwość i nierzetelność ksiąg
6. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ciągu roku podatkowego
7. Sposób ustalania dochodu w trakcie roku podatkowego
8. Szczególne zasady ustalania dochodu
9. Ustalanie zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzanie zeznań podatkowych
10. Zaliczenie końcowe – egzamin pisemny

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia, oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki możliwy jest w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni przez rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001