Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
640,- zł od osoby
Zapisz się

Podatek VAT – zagadnienia podstawowe – szkolenie online – 16 godzin wykładowych

 

 CEL SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących księgowych, pracowników biur rachunkowych jak również dla pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych zdobyciem lub uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami najczęściej występującymi w praktyce dotyczącymi podatku VAT.

 

PROGRAM

 1. Definicja podatnika podatku VAT.
 2. Rejestracja jako podatnik VAT.
 3. Rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 4. Omówienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w tym w szczególności definicji:
  • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • eksportu i importu towarów.
 1. Zwolnienie podmiotowe.
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego:
  • omówienie zasad oraz szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 1. Ustalanie podstawy opodatkowania dla poszczególnych czynności oraz właściwej stawki podatku VAT.
 2. Podstawowe informacje związane z ustalaniem miejsca świadczenia dla usług oraz dostaw towarów.
 3. Odliczanie podatku naliczonego:
  • źródła podatku naliczonego,
  • terminy (moment) odliczania,
  • zakazy odliczania.
 1. Podatek naliczony związany z pojazdami samochodowymi.
 2. Korekta podatku należnego oraz korekta podatku naliczonego w przypadku braku płatności.
 3. Mechanizm podzielonej płatności.
 4. Zagadnienia związane z fakturowaniem:
  • dane, jakie winny lub nie powinny być na fakturach,
  • terminy wystawiania faktur,
  • wystawianie faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów,
  • „samofakturowanie” oraz zasady wystawiania faktur dla transakcji, które nie są opodatkowane na terytorium kraju.
 1. Deklaracje VAT, ewidencje, rozliczenie podatkowe.
 2. Pytania i odpowiedzi.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

ORGANIZACJA

 

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Należność za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001