Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
03.04.2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w świetle obowiązkowego VAT Split Payment – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży budowlanej i deweloperskiej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów branży budowlanej i deweloperskiej.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „odwrotnego obciążenia” po zmianach 2017 r., z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa (również w odniesieniu do zasad stosowania ww. mechanizmu od 1 stycznia 2017 r.) w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży budowlanej i deweloperskiej.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

 

Tematyka szkolenia:

I. Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r.

 1. Jak działał mechanizm rozliczenia VAT po 1 stycznia 2017 r.
 2. Definicja „Podwykonawcy” w praktyce.
 3. Szczegółowa analiza załącznika nr 14 do ustawy o VAT.

II. Analiza interpretacji MF w zakresie sposobu rozpoznania „podwykonawcy”, „generalnego wykonawcy” oraz „Inwestora”, w tym:

 1. Różnice w rozumieniu definicji „podwykonawcy” przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.
 2. Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego zgodnie z interpretacjami organów?
 3. Czy podwykonawcą można stać się jedynie w ramach procesu budowlanego zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych?
 4. Czy wykonując usługi  na rzecz dewelopera jestem podwykonawcą?
 5. A gdy usługa ta służy deweloperowi do wykończenia nieruchomości pod klucz?
 6. Czy realizując usługi budowlane na rzecz właściciela nieruchomości zawsze jestem generalnym wykonawcą?
 7. A co gdy właściciel taką nieruchomość będzie wynajmował?
 8. Naprawy gwarancyjne – kto jest podwykonawcą w takim procesie?
 9. Konsorcja.

III. Analiza interpretacji MF w zakresie usług złożonych:

 1. Dostawa materiałów wraz z montażem.
 2. Dostawa materiałów wraz z montażem, gdy wartość materiałów jest przeważająca.
 3. Wykonanie usługi budowlanej z odrębną dostawą niezbędnych materiałów.
 4. Dostawa betonu z wynajmem pompy lub bez.
 5. Usługi projektowe wraz z usługą budowlaną.
 6. Usługi instalacyjne wraz z usługą budowlaną.
 7. Usługi serwisowe i pomiarowe wraz z usługą budowlaną.

IV. Analiza stanowiska GUS w świetle interpretacji MF w zakresie usług innych niż typowo budowlane:

 1. Wynajem sprzętu budowlanego.
 2. Udostępnienie pracowników.
 3. Usługi dodatkowe, w tym: usługi specjalistyczne, pomiary, analizy itp.
 4. Bieżące naprawy.
 5. Naprawa na terenie budowy.
 6. Naprawa w warsztacie.
 7. Usługi uszlachetniania towaru.
 8. Usługi transportowe, np. wywozu piasku z budowy.
 9. Wiele innych …….

V. Likwidacja odwrotnego obciążenia w branży budowlanej:

 1. Jak rozliczać usługi wykonane przed wejściem w życie nowych przepisów?
 2. Jak rozliczać usługi wykonane po wejściu w życie nowych przepisów?
 3. Jak rozliczać kontrakty realizowane na przełomie zmian przepisów?

VI Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 września 2019 r.:

 1. Czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
 2. Jakie towary i usługi zostaną objęte obowiązkiem regulowania za pomocą podzielonej płatności?
 3. Jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 4. Czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 5. Jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 6. Jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 7. Czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 8. Jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
 9. Z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 10. Jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 września 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 września 2019 r.?
 11. Przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?. 

VII. Jak minimalizować ryzyko i odpowiedzialność za błędy w zakresie odwrotnego obciążenia i podzielonej płatności w związku ze zmianą przepisów?

 1. Jakie zapisy umów, zamówieni itp. powinny być istotne?
 2. O czym musi pamiętać podwykonawca i generalny wykonawca, a o czym inwestor w związku ze zmianą przepisów?
 3. Czy w związku z likwidacją odwrotnego obciążenia konieczne są zmiany w umowach?
 4. A co zmienić w umowach w związku z obowiązkiem stosowania podzielonej płatności?
 5. Wskazanie numeru PKWiU na fakturze na pewno jest przydatne, ale jak skłonić do tego wystawcę faktury?

VIII. Obowiązek podatkowy w branży budowlanej i deweloperskiej

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości.
 2. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.
 3. Pozostałe problemy praktyczne.

IX. WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001