Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
28.01.2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
350,- zł od osoby

Podatek u źródła

– obowiązki wynikające ze współpracy zagranicznej – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do praktyków, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji finansowych w firmach: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, specjalistów rachunkowości.

 

Cel szkolenia: Polskie firmy coraz częściej dokonując sprzedaży na rzecz podmiotów zagranicznych mają potrącony „podatek u źródła” lub też dokonując zakupów od podmiotów zagranicznych stają przed obowiązkiem potrącenia takiego podatku. Opodatkowanie podatkiem dochodowym obrotu międzynarodowego regulują zarówno przepisy poszczególnych państw, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania odwołujące się do Konwencji Modelowej OECD w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zastosowanie tych przepisów rodzi w praktyce wiele kosztownych problemów. Zostaną omówione m.in. przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Ukrainą, Irlandią i inne.

 

Prowadzący szkolenie: Arkadiusz Szeląg

Biegły rewident, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, wieloletni praktyk. Od 2002 r. wiceprezes Kancelarii Biegłych Rewidentów – świadczący usługi w zakresie działalności audytorskiej; doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego; prowadzenie ksiąg rachunkowych; controllingu; obsługi przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Od 2004 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz podatków.

 

Tematyka szkolenia:

1. Jakie podatki i dochody regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)?

2. Stosowanie UPO – obowiązki wynikające z CIT i PIT.

3. Zasady ustalenia rezydencji podatkowej:

   a) gdzie powinien zostać zapłacony podatek,

   b) przez kogo powinien zostać zapłacony podatek – podatnik czy płatnik,

   c) do jakich dochodów powinien zostać zapłacony podatek.

4. Gdzie płacą podatki dochodowe spółki osobowe – jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a gdzie ich zagraniczni wspólnicy?

5. Opodatkowanie usług doradczych, marketingowych, pośrednictwa itp.

6. Opodatkowanie odsetek w świetle UPO.

7. Opodatkowanie usług niematerialnych w świetle UPO.

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

    a) metoda wyłączenia z progresją,

    b) metoda proporcjonalnego zaliczenia.

9. Wyliczenie i zapłata podatku.

10. Deklaracje i informacje podatkowe zgodnie z CIT, PIT i ordynacją podatkową.

 
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką. 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001