Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
28, 30.10. i 4,6,13,11.2019
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
840,- zł od osoby

Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych – przepisy a praktyka

20 godz. wykładowych

Cel szkolenia: zapoznanie z regulacjami dotyczącymi podatku od towarów i usług, które odnoszą się do transakcji międzynarodowych oraz z zapadłym na tym tle orzecznictwem sądowo-administracyjnym; zdobycie umiejętności stosowania przepisów w praktyce.

Prowadzący szkolenie: Jakub Klimek

Prawnik, pracownik administracji podatkowej. Praktyk w zakresie podatku VAT.

Tematyka szkolenia:

1.   Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe – WDT oraz WNT:

-   warunki przedmiotowe oraz podmiotowe uznania transakcji za WDT oraz WNT,

-   transakcje, które nie stanowią WNT lub WDT,

-   przemieszczanie własnych towarów pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE, w tym także do tzw. magazynów konsygnacyjnych,

-   miejsce świadczenia dla wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz nabyć,

-   obowiązek podatkowy oraz ustalanie podstawy opodatkowania (w tym stosowanie właściwych kursów przeliczeniowych), a także jej korygowanie dla WDT oraz WNT,

-   terminy i warunki odliczania podatku naliczonego dotyczącego WNT,

-   wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

2.   Zagadnienia dotyczące importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca towarów oraz tzw. „eksportu” usług:

-   pojęcie importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

-   pojęcie „eksportu” usług,

-   obowiązek usługobiorcy/nabywcy towarów rozliczania podatku należnego w ramach importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

-   zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) transakcji,

-   ustalanie statusu podatkowego kontrahenta,

-   moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

-   zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz przeliczania na złote podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, a także korekty rozliczeń,

-   obowiązki ewidencyjne (deklaracyjne),

-   zasady odliczania podatku naliczonego.

3.   Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych transakcji.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001