Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenia online
Tryb:
ranny
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków wspierających

Oswajamy inwentaryzację – online – 7 godzin wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się praktyczną realizacją inwentaryzacji, odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, głównych księgowych i księgowych, zajmujących się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, oraz innych osób zainteresowanych tematyką inwentaryzacji.

Cel szkolenia: Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

 1. Funkcje i cele inwentaryzacji.
 2. Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji.
 3. Podstawowe zasady inwentaryzacyjne:

3.1. Zasada podwójnej kontroli i „zamkniętych drzwi”;

3.2. Zasada kompletności i kompleksowości oraz „zaskoczenia”;

3.3. Zasada uczestnictwa osoby odpowiedzialnej za składniki majątku;

3.4. Zasada komisyjności i fachowości komisji spisowej.

 1. Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:

4.1. Metoda pełnej inwentaryzacji okresowej;

4.2. Metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej;

4.3. Metoda wyrywkowa inwentaryzacji ciągłej lub okresowej.

 1. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna:

5.1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury;

5.2. Przebieg i dokumentacja spisu z natury:

5.2.1. Arkusze spisowe,

5.2.2. Spis składników trudnych do pomiaru,

5.2.3. Spis z natury wybranych składników majątkowych,

5.2.4. Dokumentacja spisu z natury,

5.2.5. Czynności po zakończeniu spisu z natury.

5.3. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych.

 1. Pozostałe techniki inwentaryzacyjne:

6.1. Metoda pisemnego potwierdzania stanów (zakres stosowania po  2002 roku);

6.2. Metoda weryfikacji tj. porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

 1. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek.
 2. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania (w tym występowanie na drogę sądową).
 3. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych:

9.1. Odchylenie w granicy norm;

9.2. Odchylenie poza granicami norm;

9.3. Skutki zdarzeń nadzwyczajnych.

 1. Dokumentacja przeprowadzania inwentaryzacji:

10.1. Instrukcja inwentaryzacyjna;

10.2. Czynności poprzedzające inwentaryzacje;

10.3. Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych;

10.4. Plan i program inwentaryzacji;

10.5. Dokumentacja z badania;

10.6. Zakończenie inwentaryzacji i zalecenia pokontrolne.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

 

Serdecznie zapraszamy!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001