Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
17.01.2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Obowiązkowy VAT Split Payment (mechanizm podzielonej płatności) – praktyczne aspekty i problemy przy jego stosowaniu z uwzględneniem zmian od 1 listopada 2019 r. – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „split payment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

 

Tematyka szkolenia:

Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

1. Projekt zmiana w ustawie o VAT – mechanizm „split payment”

 1. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018,
 2. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 3. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 4. korzyści zastosowania „split payment”.

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

 1. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 2. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 3. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 4. czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 5. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
 6. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 7. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 8. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 9. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 10. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 1. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 2. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 3. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 4. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 5. formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”

 1. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 2. termin zwrotu VAT a „split payment”,
 3. transakcje międzynarodowe a „split payment”,

6. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

 1. czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
 2. jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 3.  czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 4. jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 5. jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 6. czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 7. jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
 1. z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 2. jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 września 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 września 2019 r.?
 3. przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001