Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Nieruchomości inwestycyjne – co, kiedy, jak i gdzie - szkolenie online - 6 godzin wykładowych

CEL SZKOLENIA

Przedstawienie Uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji, wyceny bilansowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjnych.

WYKŁADOWCA

Ewa Stopczyńska – biegły rewident, praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

PROGRAM

 1. Pojęcie nieruchomości i ich kwalifikowanie się do inwestycji
 2. Wycena inwestycji w nieruchomości na dzień początkowego ujęcia i na dzień bilansowy
 3. Korzyści uzyskiwane z nieruchomości
 4. Koszty utrzymywania nieruchomości inwestycyjnych
 5. Przekwalifikowanie ze środków trwałych do nieruchomości i z nieruchomości do środków trwałych
 6. Sprzedaż inwestycji w nieruchomości
 7. Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym
 8. Odpowiedzi na pytania.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Należność za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001