Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27, 29.11 i 01, 11, 13.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:45
Typ:
Kursy online
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
650,- zł od osoby
620,- zł Cena dla członków wspierających

Najważniejsze zagadnienia z podatku VAT od podstaw – online – 20 godz. wykładowych

 

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących księgowych, pracowników biur rachunkowych jak również dla pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych zdobyciem lub uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami najczęściej występującymi w praktyce dotyczącymi podatku VAT.

Program:

 1. Źródła prawa dotyczące podatku VAT.
 2. Definicja podatnika podatku VAT.
 3. Rejestracja jako podatnik VAT.
 4. Rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 5. Omówienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w tym w szczególności definicji:
 • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • eksportu i importu towarów.
 1. Zwolnienie podmiotowe.
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego:
 • omówienie zasad oraz szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 1. Ustalanie podstawy opodatkowania dla poszczególnych czynności oraz właściwej stawki podatku VAT.
 2. Podstawowe informacje związane z ustalaniem miejsca świadczenia dla usług oraz dostaw towarów.
 3. Odliczanie podatku naliczonego:
 • źródła podatku naliczonego,
 • terminy (moment) odliczania,
 • zakazy odliczania.
 1. Podatek naliczony związany z pojazdami samochodowymi.
 2. Korekta podatku należnego oraz korekta podatku naliczonego w przypadku braku płatności.
 3. Mechanizm podzielonej płatności - najważniejsze kwestie.
 4. Zagadnienia związane z fakturowaniem:
 • dane, jakie winny lub nie powinny być na fakturach,
 • terminy wystawiania faktur,
 • wystawianie faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów,
 • „samo fakturowanie” oraz zasady wystawiania faktur dla transakcji, które nie są opodatkowane na terytorium kraju.
 1. Deklaracje VAT, ewidencje, rozliczenie podatkowe.
 2. Kasy rejestrujące:
 • terminy, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.
 1. Pytania i odpowiedzi.

 

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • dwa razy w tygodniu, w godz. 16:45-20:00

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

 

Zapraszamy serdecznie!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001