Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
395,- zł od osoby
Zapisz się

Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze zagadnienia. Omówienie funkcjonowania Nowej Aplikacji Klient - warsztaty - 8 godz. wykładowych

Uczestnicy powinni posiadać na zajęciach własny laptop / tablet

Szkolenie, które Państwu proponujemy ma na celu przybliżenie zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przekonamy Państwa, że wcale nie jest konieczne inwestowanie w zakup nowych programów komputerowych.

Podczas spotkania szczegółowo omówimy kwestie związane z przygotowywaniem oraz przesyłaniem poszczególnych struktur (JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG).

Zwrócimy również Państwa uwagę na potencjalne aspekty wykorzystania plików przez organy podatkowe.

Omówiony zostanie również projekt zmian w ustawie Ordynacja podatkowa zakładający obowiązek dostarczania organom podatkowym dobowych wyciągów bankowych w strukturze JPK_WB od września 2017 r.

Tematyka szkolenia:

1. Podstawa prawna wprowadzająca obowiązek przesyłania JPK_VAT oraz wpływ Jednolitego Pliku Kontrolnego na czynności kontrolne. 

2. Zasady oraz terminy dotyczące wdrożenia poszczególnych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

3. Omówienie poszczególnych struktur JPK.

4. Omówienie sposobów przesyłania JPK, w tym: różnic dotyczących comiesięcznego przesyłania JPK_VAT a obowiązek dostarczania JPK na wezwanie organu podatkowego.

5. Przygotowywanie pliku JPK_VAT pod kątem zawartości merytorycznej, z uwzględnieniem nowej struktury (pola obowiązkowe, nieobowiązkowe, opcjonalne).

6. Omówienie funkcjonalności Aplikacji Klient JPK 2.0 do wysyłki plików JPK_VAT oraz sposoby walidowania plików JPK pod kątem zgodności z obowiązującą strukturą.

7. Omówienie funkcjonalności nowej aplikacji e-mikrofirma.

8. Jednolity plik kontrolny w wyjaśnieniach Ministerstwa Rozwoju i Finansów, w tym: zasady dotyczące prowadzenia ewidencji VAT po zmianie przepisów ustawy VAT, sposoby dokumentowania zapisów w JPK_VAT, dokum,enty wewnętrzne a JPK_VAT, faktury wystawiane do paragonów, korekty plików JPK_VAT, wprowadzenie faktur dotyczących importu usług itp.

9. Procedura weryfikacji plików JPK przez organy podatkowe.

10. Sankcje karne związane z niewypełnianiem obowiązku prawidłowego udostępnienia JPK.

11. Panel dyskusyjny.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001