Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.10.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenia online
Tryb:
ranny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Estoński CIT 2022, w tym wejście w ryczałt w trakcie roku oraz planowane zmiany od 1 stycznia 2023 r. – online – 8 godz. wykładowych

 

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zasad opodatkowania spółki tzw. estońskim CIT w 2022 r. Ta alternatywna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych okazała się interesującą opcją dla wielu spółek i przedsiębiorców jednoosobowych, które poszukują optymalnej formy opodatkowania po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych począwszy od fazy przygotowawczej przed wejściem w estoński CIT a skończywszy na prawach i obowiązkach po zakończeniu stosowania estońskiego CIT. Ze szczególnym uwzględnieniem omawiane będą zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zostaną również poruszone problemy dotyczące księgowań w związku z wejściem i rozliczaniem estońskiego CIT, jak i obowiązki spółek w przypadku wejścia w ryczałt w trakcie roku.

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i pozostałych księgowych prowadzących spółki na estońskim CIT, do biur rachunkowych oraz właścicieli, menedżerów i dyrektorów finansowych.

Wykładowca: Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

PROGRAM

1. Istota i korzyści ze stosowania estońskiego CIT.

2. Kto może skorzystać z ryczałtu?

 • Jakie podmioty są uprawnione?
 • Struktura udziałowa.
 • Przychody pasywne.
 • Wymogi zatrudnienia. Korzystne zmiany od 1 stycznia 2023 r.
 • Warunki negatywne.
 • Przekształcenia, aporty, łączenia.

3. Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.

a) Wyodrębnienie zysków i strat w sprawozdaniu finansowym.

b) Wyrównanie różnic przejściowych (korekta wstępna).

 • Najczęstsze zdarzenia generujące przychody.
 • Najczęstsze zdarzenia generujące przychody.
 • Jak wypełnić CIT/KW?
 • CIT/KW a przekształcenie.
 • Jak zaksięgować hipotetyczny podatek do zapłaty?

c) Dochód z przekształcenia.

d) Rozliczenie straty podatkowej.

4. Wejście w estoński CIT.

a) Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?

b) Zawiadomienie ZAW-RD.

c) Oświadczenie OSW-RD.

d) Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?

 • Do kiedy złożyć ZAW-RD?
 • Zenanie CIT-8 za niepełny rok podatkowy. Do kiedy?
 • Co ze sprawozdaniem finansowym? Czy badać? Czy składać do KRS?

5. Przedmiot opodatkowania estońskim CIT.

a) Podzielone zyski.

b) Ukryte zyski.

c) Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

d) Przeszacowania.

e) Wydatki nieujęte w księgach.

6. Kiedy w spółce występują ukryte zyski?

a) Pożyczki.

b) Usługi wspólnika dla spółki i odwrotnie.

c) Samochody służbowe do celów prywatnych.

d) Zatrudnienie w spółce. Benefity.

e) Reprezentacja, reklama. Darowizny.

f) Noclegi, bilety, podróże służbowe.

g) Inne.

7. Które wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą?

a) Samochody służbowe wykorzystywane prywatnie przez pracowników. Jakie zmiany od 1.01.2023 r.?

b) Kary i odszkodowania.

c) Odsetki

d) PEFRON

e) Reprezentacja.

f) Wydatki, na które nie ma faktury.

g) Zakupy prywatne kartą służbową.

h) Usługi gastronomiczne. Alkohol.

i) Niedobory.

j) Inne.

8. Stawka podatku i termin płatności podatku. Deklaracja.

a) Stawka dla małych podatników.

b) Stawka dla „dużych podatników”.

c) Stawka dla podatników rozpoczynających działalność.

d) Terminy płatności podatku od dywidendy. Planowane zmiany od 1 stycznia 2023 r.

e) Zaliczki na poczet dywidendy. Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

f) Termin płatności podatku od ukrytych zysków.

g) Pozostałe terminy płatności.

h) Deklaracja CIT-8E.

9. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej udziałowcom.

a) Zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT.

b) Zysk sprzed okresu estońskiego CIT wypłacony w okresie stosowania ryczałtu.

c) Zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego CIT.

10. Zakończenie stosowania estońskiego CIT.

a) Przesłanki utraty prawa do stosowania ryczałtu.

b) Dobrowolna rezygnacja z estońskiego CIT.

c) Co z podatkiem po wyjściu z estońskiego CIT?

d) Zmiana 2023 r. Nowy termin płatności podatku po wyjściu z ryczałtu.

e) Powrót do rozliczenia CIT na zasadach ogólnych. Jakie obowiązki? Przychody, koszty, amortyzacja.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001