Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
660,- zł od osoby
Zapisz się

Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach

- zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej - 14 godz. wykładowych

UWAGA! Każdy z uczestników otrzyma w formie papierowej i elektronicznej wzór dokumentacji podatkowej podstawowej (art. 9a ust. 26 ustawy o CIT, tzw. Localfile) zbudowany zgodnie z regulacjami prawnymi 2017 oraz 2019.

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami przygotowania analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne (art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, tzw. Analiza porównywalności/benchmarking’owa).

Omówiony zostanie, od strony praktycznej w oparciu o przykładowy dokument, sposób dostosowania/przygotowania danych i informacji w formie dokumentacji grupowej (art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tzw. Masterfile) oraz elementy dokumentacji obowiązującej w roku 2016 i latach wcześniejszych.

UWAGA! Zajęcia prowadzone będą również z uwzględnieniem zmian przepisów w zakresie cen transferowych:

 • wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r.,
 • zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.,
 • zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

Tematyka szkolenia:

Dzień 1:

1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

 1. zakres obowiązujący do końca roku 2014,
 2. zakres obowiązujący w latach 2015-2016,
 3. zakres obowiązujący w latach 2017-2018,
 4. zakres obowiązujący od roku 2019 (m.in. zdefiniowanie pojęcia transakcji kontrolowanej).

2. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

 1. podmioty powiązane kapitałowo i personalnie do końca roku 2014, w latach 2015‑2016, w latach 2017-2018, a w tym:
 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie.
 1. podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

3. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 1. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?
 2. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy 2017-2018?
 3. Nowe limity i zasady ich ustalania od 2019 r.,
 4. weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,
 5. analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie,

4. Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 2019 r., które można zastosować już w 2018 r.

WARSZTATY:

  1. prowadzący zaprezentuje liczne stany faktyczne i kwestie problematyczne związane z identyfikacją podmiotów powiązanych,
  2. omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,
  3. analiza problemów wskazanych przez uczestników,
  4. analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

5. Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

 1. funkcje,
 2. ryzyka,
 3. aktywa,
 4. koszty,
 5. warunki płatności,
 6. strategia,
 7. dodatkowe korzyści w przypadku nabycia usług niematerialnych.

6. Ponadobowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

 1. charakterystyka stron transakcji,
 2. opis transakcji,
 3. załączniki.

7. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2017 r.:

 1. przestawienie zmian w formie porównawczej,
 2. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

8. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2019 r.:

 1. przestawienie zmian w formie porównawczej,
 2. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

WARSZTATY:

 1. prowadzący zaprezentuje przykładowe opisy elementów obowiązkowych i nieobowiązkowych transakcji,
 2. omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,
 3. opis ww. elementów transakcji w oparciu o przykłady wskazane przez uczestników,
 4. analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

Dzień 2:

1. Metody szacowania dochodów:

a. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,

b. metoda rozsądnej marży koszt plus,

c. metoda ceny odprzedaży,

d. metody zysku transakcyjnego.

2. Metody szacowania dochodów od 2019 r.

3. Nowe regulacje obowiązujące od 2019 r. dotyczące cen transferowych (korekty TP, safe harbours).

4. Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:

 1. Która z metod jest najbezpieczniejsza?
 2. Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?
 3. Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?

WARSZTATY:

 1. prowadzący zaprezentuje przykładowe sposoby kalkulacji cen w zależności od poszczególnych rodzajów transakcji,
 2. omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,
 3. analiza przykładów i problemów wskazanych przez uczestników,
 4. analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

4. Pozostałe elementy dokumentacji oraz obowiązki sprawozdawcze obowiązujące w 2017 r. i w 2018 r.:

 1. Kto będzie zobowiązany do posiadania dodatkowych elementów dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w tym:
 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile,
 • PIT TP/ CIT TP
 • CBCR,
 • oświadczenie w zakresie posiadania dokumentacji podatkowej.
 1. zawartość dodatkowych elementów dokumentacji, w tym:
 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile.

        c. co trzeba podać w:

 • PIT TP/CIT TP,
 • CBCR/CBCP.

5. Obowiązki sprawozdawcze obowiązujące od 2019 r. w tym omówienie dokumentu TP-R

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001