Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2020-03-13
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby,
zapisz się

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r. – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, właścicieli firm, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz opodatkowania uzyskanych dochodów z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017 r.

 

Prowadzący szkolenie: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy, wspólnik i założyciel Tax Support Center Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, BDO, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

 

Tematyka szkolenia:

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017 r.

a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) miejsce zamieszkania,

c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”),

e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

g) certyfikat rezydencji,

h) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,

i) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,

j) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1,

k) metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

l) możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń,

m)  rozszerzony katalog przychodów osiągniętych na terytorium Polski od początku 2017 r.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym.

a) zasada jednego ustawodawstwa,

b) zasada równego traktowania,

c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,

d) „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce,

e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,

f) pracownicy delegowani,

g) pracownicy transportu międzynarodowego,

h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,

i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,

j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,

k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warukiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należn ości tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO