Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

i ubezpieczeniu zdrowotnemu - 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników z działów księgowości, biur rachunkowych, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne (przykłady) przedstawienie zagadnień związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów oraz prawidłowe tworzenie dokumentów zgłoszeniowych.

 

Prowadząca szkolenie: Grażyna Antosiak

Praktyk posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe, prowadzący biuro rachunkowe. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu m.in. prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych.

 

Tematyka szkolenia:

  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  2. Przykłady tytułów do ubezpieczeń.
  3. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych – przykłady.
  4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń a podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  5. Zgłaszanie zmian rodzajów ubezpieczeń w trakcie trwania tytułu do ubezpieczeń.
  6. Zmiana i korekta dokumentów zgłoszeniowych.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001