Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-12-02
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby,
zapisz się

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się przydzielaniem i rozliczaniem funduszy socjalnych w zakładach pracy oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia: znajomość działalności socjalnej prowadzone w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

 

Prowadząca szkolenie: Anna Makal

Biegły rewident. Doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich, główny księgowy w spółce należącej do koncernu międzynarodowego, doświadczenie w różnych branżach gospodarki: w jednostkach produkcyjnych i handlowych. Specjalista w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu audytu, nadzoru księgowego, bieżącego doradztwa księgowo-podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.

 

Tematyka szkolenia:

1. Działalność socjalna – przepisy prawa pracy, zakres działalności socjalnej, definicje, środki przeznaczone na działalność socjalną.

2. ZFŚS – Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS, obowiązki pracodawcy związane z ZFŚS, układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania, szczególne zasady tworzenia ZFŚS, przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę.

3. Regulamin ZFŚS.

4. Komisje socjalne.

5. Kryteria socjalne – uzyskiwanie świadczeń, ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.

6. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – zasady przeciętnej liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu, osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu; ewidencja ZFŚS, inne zwiększenia funduszu.

7. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.

8. Świadczenia finansowane z ZFŚS – dopłaty do wypoczynku, tworzenie żłobków i przedszkoli, działalność sportowo-rekreacyjna, działalność kulturalno-oświatowa, pomoc materialna, wydatki, które nie mogą być sfinansowane z ZFŚS.

9. Świadczenia urlopowe.

10. Koszty ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.

11. Świadczenia z ZFŚS a ZUS.

12. Świadczenia z ZFŚS a PIT – koszty i przychody wypłacającego świadczenia; przychody otrzymującego świadczenia – zagadnienia: paczki dla pracowników, bony towarowe, bilety i karnety dla pracowników, zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą, świadczenia dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, wycieczki sfinansowane z ZFŚS, imprezy integracyjne.

13. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO