Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Wycena produktów przy pełnym i niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych – 7 godz. wykładowych

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, biegłych rewidentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: ustalania kosztu wytworzenia produktów, kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i ich wpływu na wycenę produktów. Ujęcie w księgach, ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym produktów obejmujących wyroby gotowe, półfabrykaty, produkty w toku i usługi krótkoterminowe. Uświadomienie wpływu braku prawidłowej informacji o kosztach wytworzenia produktów na decyzje biznesowe.

 

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Zasady wyceny produktów w ustawie o rachunkowości.
 2. Ustalanie kosztów wytworzenia produktów
 1. Identyfikacja nośników kosztów na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia.
 2. Rodzaje produkcji (jednorodna, różnorodna).
 3. Elementy składowe kosztu wytworzenia.
 4. Koszty pośrednie i metody ich podziału
 1. Koszty stałe
 2. Koszty zmienne
 1. Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów
 1. Pomiar zdolności produkcyjnych.
 2. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
 3. Kalkulacja kosztu wytworzenia przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
 1. Ujęcie w księgach kosztów wytworzenia produktów.
 2. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym produktów, półproduktów, produktów w toku i usług krótkoterminowych.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001