Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Wybrane zagadnienia dotyczące wyłudzenia podatku VAT w mechanizmie KARUZELI PODATKOWYCH oraz konsekwencje dla podatników nieświadomie uczestniczących w przestępstwie 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku VAT.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z przestępstwem polegającym na wyłudzeniu podatku VAT wynikającym z procederu zwanym „karuzelą podatkową”. W szczególności szkolenie skupia się na wskazaniu możliwości zaangażowania uczciwych podatników w mechanizm „karuzeli podatkowych” oraz wynikających z tego skutków w postaci współodpowiedzialności tych podmiotów za wyłudzenie VAT na podstawie domniemania ich „świadomego” uczestnictwa w tym procederze. Przedstawienie taktyki prowadzenia spraw tego rodzaju przez organy podatkowe, w szczególności w świetle znowelizowanych od 2016 r. przepisów Ordynacji podatkowej w tym zakresie. Ponadto zostanie przedstawione orzecznictwo sądów administracyjnych oraz TSUE, jak również sugestie w zakresie zabezpieczania się przed ryzykiem uczestnictwa w tego rodzaju transakcjach.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Specjalizuje się w  zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Tematyka szkolenia:

1. „Karuzela podatkowa” – Mechanizm wyłudzenia podatku VAT

a)    mechanizm funkcjonowania podmiotów w „karuzeli podatkowej”,

b)    kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,

c)    towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,

d)    skutki budżetowe wynikające z przestępstw karuzelowych.

2. Kontrole i postępowania organów podatkowych w zakresie przestępstw karuzelowych

a)    działania prewencyjne organów podatkowych,

b)    typowanie podmiotów do kontroli,

c)    taktyka prowadzenia kontroli przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej,

d)    postępowania i kontrole koordynowane w świetle ordynacji podatkowej od 2016 r. w świetle znowelizowanych przepisów ordynacji podatkowej.

3. Możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

a)    Współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”

-       współodpowiedzialność wynikająca z przepisów,

-       współodpowiedzialność wynikająca z orzeczeń organów podatkowych;

b)    konsekwencje podatkowe i karne-skarbowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT,

c)    możliwe procedury zabezpieczające przed nieświadomym uczestnictwem w transakcjach karuzelowych.

4. Orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001