Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wybrane zagadnienia dotyczące wyłudzenia podatku VAT w mechanizmie KARUZELI PODATKOWYCH oraz konsekwencje dla podatników nieświadomie uczestniczących w przestępstwie

Wybrane zagadnienia dotyczące wyłudzenia podatku VAT w mechanizmie KARUZELI PODATKOWYCH oraz konsekwencje dla podatników nieświadomie uczestniczących w przestępstwie

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Wybrane zagadnienia dotyczące wyłudzenia podatku VAT w mechanizmie KARUZELI PODATKOWYCH oraz konsekwencje dla podatników nieświadomie uczestniczących w przestępstwie 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku VAT.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z przestępstwem polegającym na wyłudzeniu podatku VAT wynikającym z procederu zwanym „karuzelą podatkową”. W szczególności szkolenie skupia się na wskazaniu możliwości zaangażowania uczciwych podatników w mechanizm „karuzeli podatkowych” oraz wynikających z tego skutków w postaci współodpowiedzialności tych podmiotów za wyłudzenie VAT na podstawie domniemania ich „świadomego” uczestnictwa w tym procederze. Przedstawienie taktyki prowadzenia spraw tego rodzaju przez organy podatkowe, w szczególności w świetle znowelizowanych od 2016 r. przepisów Ordynacji podatkowej w tym zakresie. Ponadto zostanie przedstawione orzecznictwo sądów administracyjnych oraz TSUE, jak również sugestie w zakresie zabezpieczania się przed ryzykiem uczestnictwa w tego rodzaju transakcjach.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Specjalizuje się w  zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Tematyka szkolenia:

1. „Karuzela podatkowa” – Mechanizm wyłudzenia podatku VAT

a)    mechanizm funkcjonowania podmiotów w „karuzeli podatkowej”,

b)    kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,

c)    towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,

d)    skutki budżetowe wynikające z przestępstw karuzelowych.

2. Kontrole i postępowania organów podatkowych w zakresie przestępstw karuzelowych

a)    działania prewencyjne organów podatkowych,

b)    typowanie podmiotów do kontroli,

c)    taktyka prowadzenia kontroli przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej,

d)    postępowania i kontrole koordynowane w świetle ordynacji podatkowej od 2016 r. w świetle znowelizowanych przepisów ordynacji podatkowej.

3. Możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

a)    Współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”

-       współodpowiedzialność wynikająca z przepisów,

-       współodpowiedzialność wynikająca z orzeczeń organów podatkowych;

b)    konsekwencje podatkowe i karne-skarbowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT,

c)    możliwe procedury zabezpieczające przed nieświadomym uczestnictwem w transakcjach karuzelowych.

4. Orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO