Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Warsztaty z RODO – 8 godz. wykładowych

Szkolenie skierowane jest do administratorów danych osobowych, do podmiotów przetwarzających dane (procesorów), do osób posiadających teoretyczną wiedzę z zakresu regulacji przewidzianej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) i zaangażowanych we wdrażanie przepisów RODO w swoich organizacjach, chcących nabyć m.in. umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zawierania i konstruowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, realizacji obowiązku informacyjnego.

Celem szkolenia jest omówienie wzorów i przykładów oraz ćwiczenia z realizacji wybranych obowiązków administratora, w tym konstruowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zarówno dla administratorów danych osobowych jak i podmiotów przetwarzających (procesorów), realizacji obowiązku informacyjnego i innych.

Prowadzący szkolenie: Aleksandra Falana

Radca prawny, magister ekonomii, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; specjalista z zakresu dochodzenia roszczeń związanych z cyberatakami, zwłaszcza w zakresie bankowości elektronicznej. Trener, szkoleniowiec, prelegent licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Czynnie uprawia zawód radcy prawnego, obsługując kompleksowo przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, w tym w zakresie systemu ochrony danych osobowych.

Tematyka szkolenia:

I. Wprowadzenie do warsztatów

 1. Podstawy prawne systemu ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 4. Wybrane obowiązki administratora.
 5. Przykłady zabezpieczenia danych.

II. Dokumentacja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w jednostce – co zawiera?

III. Inwentaryzacja zasobów – przykłady.

IV. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – Omówienie wzoru.

V. Obowiązek informacyjny

 1. Omówienie wymagań RODO dotyczących obowiązku informacyjnego.
 2. Omówienie wzoru.
 3. Realizacja obowiązku informacyjnego – studium przypadku.

VI. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Omówienie wymagań RODO dotyczących zawierania oraz treści Umowy.
 2. Omówienie wzoru Umowy.

VII. Rejestr czynności przetwarzania

 1. Omówienie wymagań RODO dotyczących obowiązku prowadzenia Rejestru przez administratorów danych osobowych oraz procesorów.
 2. Omówienie wzoru Rejestru prowadzonego przez administratora danych osobowych.
 3. Omówienie wzoru Rejestru prowadzonego przez procesora danych osobowych.
 4. Ćwiczenia w prowadzeniu Rejestru.

VIII. Szacowanie ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w jednostce – studium przypadków.

 

IX. Rejestr naruszeń

 1. Wymagania RODO dotyczące obowiązku prowadzenia Rejestru.
 2. Zgłaszanie incydentów.

X. Podsumowanie, pytania.

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001