Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT w sektorze finansów publicznych - teoretyczne i praktyczne podejście do charakterystycznych problemów i wątpliwości wraz z proponowanymi rozwiązaniami

VAT w sektorze finansów publicznych - teoretyczne i praktyczne podejście do charakterystycznych problemów i wątpliwości wraz z proponowanymi rozwiązaniami

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
880,- zł od osoby,
zapisz się

VAT w sektorze finansów publicznych – teoretyczne i praktyczne podejście do charakterystycznych problemów i wątpliwości wraz z proponowanymi rozwiązaniami – 21 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do jest do pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług w sektorze finansów publicznych.

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Tematyka szkolenia:

DZIEŃ 1:

 1. Jednostka sektora finansów publicznych (JSFP) jako podatnik VAT
 • podstawy sporu o status podmiotowy jednostki samorządu terytorialnego i jej zakładów budżetowych jako podatników VAT;
 • czynności wykonywane z zakresu realizowanych zadań własnych, do których podmiot został powołany a status podatnika VAT.
 1. Czynności opodatkowane VAT i wyłączone z opodatkowania w JSFP – wyjaśnienie metodologii kwalifikacji oraz aktualne przykłady.
 2. Świadczenie usług i dostawa towarów za symboliczną odpłatnością oraz nieodpłatnie pomiędzy JSFP.
 3. Czynności niepodlegające opodatkowaniu a czynności zwolnione w działalności JSFP – wytyczne do właściwej identyfikacji, ryzyka związane z niewłaściwą kwalifikacją.
 4. Obowiązek podatkowy od 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wykonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych – praktyczne przykłady i kontrowersje.

DZIEŃ 2:

 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyczne transakcje.
 2. Stawki VAT charakterystyczne dla czynności wykonywanych przez JSFP – kwestie istotne dla ich stosowania.
 3. Faktury, faktury korygujące, noty korygujące – aspekty specyficzne dla sektora finansów publicznych.
 4. Dotacje – możliwe skutki w zakresie VAT dla JSFP.
 5. Zwolnienie ze względu na wysokość obrotów – czy i kiedy JSFP mogą z niego skorzystać.

DZIEŃ 3:

 1. VAT naliczony – kwestie istotne dla JSFP.
 2. Odliczanie częściowe – praktyczne ustalanie proporcji, tj. jakie transakcje brać pod uwagę?
 3. Korekta roczna w VAT – praktyczne problemy i ich rozwiązanie.
 4. Zasady korygowania podatku naliczonego w tym ze względu na zmianę przeznaczenia – przykłady.
 5. Zmiany związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 tzw. pre-współczynnika.
 6. Deklaracje w podatku VAT i prawo do korekty deklaracji po likwidacji – przejęciu podmiotu JSFP.

 

Rezalizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestctwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO