Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT w gminach i sektorze finansów publicznych w świetle wyroku TSUE (ETS)

VAT w gminach i sektorze finansów publicznych w świetle wyroku TSUE (ETS)

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

VAT w gminach i sektorze finansów publicznych w świetle wyroku TSUE (ETS)

7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do jest do pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług w sektorze finansów publicznych.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Tematyka szkolenia:

1. Jednostka sektora finansów publicznych (JSFP) jako podatnik VAT w świetle wyroku ETS:

  • kogo dotknie wyrok ETS;
  • podstawy sporu o status podmiotowy jednostki samorządu terytorialnego i jej zakładów budżetowych jako podatników VAT;
  • motywy rozstrzygnięcia sporu;
  • czynności wykonywane z zakresu realizowanych zadań własnych, do których podmiot został powołany a status podatnika VAT w świetle wyroku ETS.

2. Zmiany w rozliczeniach JSFP w związku z wyrokiem ETS:

  • czy i jak korygować dotychczasowe rozliczenia;
  • co ze strukturą VAT stosowaną w latach ubiegłych;
  • jak wprowadzić i stosować nowe zasady rozliczeń? (aspekty praktyczne);
  • konsekwencje wyroku dla bieżącego obliczania struktury VAT oraz związanych z nią korekt;
    • wspólna deklaracja – jak to zrobić;
    • problemy praktyczne.

3. Zmiany w roku 2016 w świetle wyroku ETS:

  • prewspółczynnik – kogo i w jaki sposób dotknie;
  • zasady stosowania prewspółczynnika;
  • jak połączyć stosowanie prewspółczynnika i współczynnika (struktura VAT).

4. Omówienie problemów praktycznych zgłoszonych przez uczestników.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO