Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Umowy cywilnoprawne w praktyce - omówienie zagadnień podatkowych i ZUS

Umowy cywilnoprawne w praktyce - omówienie zagadnień podatkowych i ZUS

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Umowy cywilnoprawne w praktyce - omówienie zagadnień podatkowych i ZUS  7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowo-księgowych, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, właścicieli firm, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz zmianami wprowadzonymi od 01.01.2018 r. w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych, wynagradzania (minimalne wynagrodzenie) oraz ewidencjonowania czasu wykonywania prac. Zdobycie i utrwalenie kompleksowej wiedzy w zakresie umów cywilnoprawnych od strony podatkowej i ZUS.

Prowadzący szkolenie: Łukasz Paczkowski

Właściciel biura rachunkowego. Były pracownik aparatu skarbowego – działu kontroli podatkowej.Wykładowca SKwP w zakresie podatków.

 

Tematyka szkolenia:

1. Umowy cywilnoprawne

-       ogólna charakterystyka umów zleceń i umów o dzieło,

-       umowa zlecenia, a umowa o dzieło – najważniejsze różnice,

-       formy wynagrodzenia,

-       uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia,

-       uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę,

-       wady i zalety umów zleceń.

2. Nowe regulacje

-       minimalna stawka godzinowa,

-       zasady obliczania minimalnej stawki godzinowej,

-       kogo obejmą nowe uregulowania,

-       ewidencjonowanie czasu pracy, odpowiedzialność za jej brak,

-       okresy przechowywania dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych,

-       konsekwencje błędnej kwalifikacji umów.

3. Umowy cywilnoprawne, a inne formy zarobkowania

-       różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi, a umową o pracę,

-       konsekwencje uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę,

-       umowy cywilnoprawne i inne formy zarobkowania (renty, emerytury, umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej).

4. Umowy cywilnoprawne, a ZUS

-       oskładkowanie umów do wysokości minimalnego wynagrodzenia,

-       zbiegi tytułów do ubezpieczeń,

-       oświadczenia zleceniobiorców,

-       wymiana informacji z ZUS, zwroty/dopłaty składek.

5. Wyjaśnienie wątpliwości przy umowach cywilnoprawnych:

-       kiedy 20, a kiedy 50 procentowe koszty,

-       ryczałt przy umowach do 200 zł,

-       zwolnienia lekarskie zleceniobiorców,

-       kto i kiedy wypłaca zasiłek.

6. Nowe uprawnienia kontrolne PIP.

7. Umowy cywilnoprawne zawierane z obcokrajowcami

– kiedy z podatkiem, kiedy bez podatku.

8. Zwolnienia z naliczania podatku i składek dla zleceniobiorców – praktyczne przykłady z orzeczeniami i interpretacjami.

9. Dokumentacja związana umowami cywilnoprawnymi (druki umów, rachunków i oświadczeń), najczęstsze błędy popełniane przy umowach cywilnoprawnych (konsekwencje podatkowe i ZUS).

10. Orzecznictwo SN w zakresie umów cywilnoprawnych.

11.  Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO