Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Sukcesja biznesu. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu - 8 godz. wykładowych

 Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad dziedziczenia przedsiębiorstwa osób fizycznych - skutki prawne, podatkowe i ZUS, a także prawnych możliwości pozwalających zapewnić stabilny rozwój biznesu przez kolejne lata działalności przy jednoczesnej maksymalizacji oszczędności podatkowych.

Prowadzący szkolenie: Kacper Sołoniewicz, adwokat, doradca podatkowy

Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach PIT i CIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

Tematyka szkolenia:

 1. Skutki śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność
  1. Zasady dziedziczenia przedsiębiorstwa
  2. Umowy z kontrahentami
  3. Prawo do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa
 2. Zarząd sukcesyjny – nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych od października 2018 r.
  1. Uwagi ogólne o skutkach wprowadzenia zarządu sukcesyjnego
  2. Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?
  3. Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
  4. Obowiązki zarządcy sukcesyjnego
  5. Kto ma prawo do zysków przedsiębiorstwa w spadku?
  6. Kto jest podatnikiem i stroną umów zawieranych przez przedsiębiorstwo w spadku?
  7. Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku?
  8. Czy decyzje administracyjne związane z przedsiębiorstwem wygasają?
  9. Kto pełni rolę pracodawcy w przedsiębiorstwie w spadku?
  10. Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej
  11. Zmiany w ustawie o PIT, CIT, VAT związane z wprowadzeniem zarządu sukcesyjnego
 3. Rodzaje spółek i ich charakterystyka
  1. Spółka cywilna
  2. Spółka jawna
  3. Spółka komandytowa
  4. Spółka z o.o.
 4. Odpowiedzialność wspólników, członków zarządu i pełnomocników wobec wierzycieli i Skarbu Państwa
 5. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
  1. Zalety
  2. Wady
  3. Proces przekształcenia krok po kroku
  4. Skutki podatkowe i prawne przekształcenia
 6. Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej
  1. Wady
  2. Zalety
  3. Procedura przekształcenia krok po kroku
  4. Skutki podatkowe i prawne przekształcenia
 7. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną / komandytową
  1. Zalety
  2. Wady
  3. Proces przekształcenia krok po kroku
  4. Skutki podatkowe i prawne przekształcenia
 8. Zakładanie spółki z o.o., spółki komandytowej i spółki jawnej od podstaw
  1. Spółka w organizacji
  2. W której chwili powstaje spółka i dlaczego to takie istotne?
  3. Co powinno zawierać zgłoszenie spółki do KRS?
  4. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wpis do KRS?
  5. Kto przed rejestracją w KRS zawiera umowy w imieniu Spółki?
  6. Jak wygląda rejestracja spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
 9. Skutki podatkowe wniesienia wkładów w postaci:
  1. środków pieniężnych,
  2. ruchomości,
  3. nieruchomości,
  4. przedsiębiorstwa lub ZCP
  5. pracy / świadczenia usług.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie. 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001